Xã Gia Tân 2 đưa nghị quyết của Đại hội Đảng XII vào cuộc sống

Nguyễn Tuấn

Xã Gia Tân 2 là xã đặc thù của huyện Thống Nhất (Đồng Nai), có tổng diện tích tự nhiên là 1.460 ha, tổng số hộ là 3.497, tổng số nhân khẩu 15.064, được chia thành 05 ấp, đồng bào theo đạo công giáo chiếm 99,25% dân số, nhân dân sống chủ yếu làm nông nghiệp chiếm 65%; kinh tế của địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, lao động công nghiệp, thương mại – dịch vụ.
Xã Gia Tân 2 đưa nghị quyết của Đại hội Đảng XII vào cuộc sống - ảnh 1
Đảng viên xã Gia Tân 2 học tập nghị quyết của Đại hội Đảng

Tổng số đảng viên trong Đảng bộ xã Gia Tân 2 là 87 đồng, trong đó đảng viên là người có đạo chiếm 55%; các đảng viên sinh hoạt trong 11 chi bộ trực thuộc gồm: 05 chi bộ ấp, 03 chi bộ giáo dục, chi bộ Cơ quan, chi bộ Quân sự và chi bộ Công an.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng XII

Xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng ủy, vì vậy ngay sau khi nhận được Kế hoạch quán trIệt, tuyên truyền của Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất, Đảng ủy xã Gia Tân 2 đã xây dựng Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong xã, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền cho các vị chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn xã.

Đồng chí Lại Văn Dư, Bí thư Đảng ủy xã Gia Tân 2 khẳng định: Việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng cấp trên là bước đầu hết sức quan trọng, khi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong xã nắm được chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước từ đó mới tạo ra sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của bà con nhân dân, từ đó toàn đảng, toàn dân xã Gia Tân 2 mới tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng tại địa phương”.

Từ đó, Đảng ủy xã đã chủ động mời báo cáo viên của Huyện ủy triển khai các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong đó nêu lên những nội dung cốt lõi, điểm mới của Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ​ XII của Đảng như kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ​ XI và nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước, từ thành tựu đến hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách năm 2017. Kết quả kết quả tỷ lệ đảng viên tham gia dự quán triệt đạt 100%, qua học tập có đánh giá kết quả học tập bằng việc viết bài thu hoạch cuối khóa có 100% cán bộ đảng viên viết thu hoạch. 

Bên cạnh đó Đảng ủy chỉ đạo cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên của mình; trong đó các đoàn thể xã tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi họp mặt, nói chuyện chuyên đề, thông qua các buổi sinh hoạt đoàn viên, hội viên hàng tháng, qua đó đã có 75% đoàn viên, hội viên được tuyên truyền về chỉ thị, nghị quyết 12 của Đảng; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trên hệ phát thanh của xã; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ cộng tác viên, dư luận xã hội, đoàn viên, hội viên nòng cốt tập trung tuyên truyền đến bà con, nhân dân trong xã; Đảng ủy xã vận động 9 vị chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia lớp tuyên truyền về Nghị quyết 12 của Đảng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức. 

Từ đó từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và tạo lòng tin cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững tinh thần cách mạng, cảnh giác trước những âm mưu của thế lực thù địch, tận tụy với công việc, thái độ phục vụ nhân dân, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xã Gia Tân 2 là một trong 3 xã đầu tiên của huyện Thống Nhất được công nhận là xã Nông thôn mới năm 2015; hiện xã đang huy động các nguồn lực để thực hiện Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai. Đạt được những kết quả trên là do Đảng ủy xã đã luôn chú trọng đến công tác đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet