Xã Liên Hiệp tăng cường tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Hải Đăng

Xã Liên Hiệp được chọn là xã điểm ưu tiên xây dựng nông thôn mới giai đoạn I (2011-2020) của tỉnh Lâm Đồng. Từ 8/19 tiêu chí ban đầu, đến nay xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, xác định rõ vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nên cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị về trách nhiệm và quyền lợi tham gia xây dựng nông thôn mới; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Qua 5 năm xây dựng nông thôn mới, đời sống hộ nông dân đã nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét. Các hộ gia đình trên địa bàn xã đã tích cực cải tạo, xây mới trên 130 nhà ở, 8.400m2 cổng, ngõ, tường rào trị giá trên 88,1 tỷ đồng góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp công nghệ cao với chi phí trên 890 triệu đồng; 7/7 thôn trên địa bàn xã có nhà sinh hoạt cộng đồng và sân thể thao thôn.

Ngoài ra nhân dân dọc các tuyến đường trục xã, liên thôn đã đầu tư làm 610 trụ cờ theo quy cách, tạo bề nổi tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới …

Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước; phong trào làm đường giao thông, mương thoát nước, đường dây điện thắp sáng… được nhân dân tích cực hưởng ứng đối ứng. Đến nay, nhân dân đã đóng góp đầu tư 43km đường điện thắp sáng dọc các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng; 277 hộ đã hiến 12.810 m2 đất, hoa màu và kiến trúc trên đất trị giá trên 5,637 tỷ đồng…

Bộ mặt nông thôn xã Liên Hiệp có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nền kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững; mức thu nhập bình quân đầu người/ năm tăng nhanh từ 23 triệu đồng năm 2011 lên 41 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 134 hộ (5,2%) năm 2011 xuống còn 68 hộ (2,56%); xã đã đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 6/7 thôn đạt thôn văn hóa, chiếm tỷ lệ 85,7%; hệ thống chính trị được giữ vững, quốc phòng-an ninh được tăng cường, đảm bảo.

Hiện nay, 100% đường giao thông nông thôn trong xã được cứng hóa, bê tông hóa, nhiều tiêu chí nông thôn mới của xã đạt và vượt chỉ tiêu mà bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đề ra...

Xã Liên Hiệp có diện tích 35,69 km², dân số năm 1999 là 9787 người, mật độ dân số đạt 274 người/km².

 Xã Liên Hiệp được chọn là xã điểm ưu tiên xây dựng nông thôn mới giai đoạn I (2011-2020) của tỉnh Lâm Đồng. Từ 8/19 tiêu chí ban đầu, đến nay xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, 100% đường giao thông nông thôn trong xã được cứng hóa, bê tông hóa, nhiều tiêu chí nông thôn mới của xã đạt và vượt chỉ tiêu mà bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đề ra...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet