Xã nghèo làm nông thôn mới

BT

Tới nay Đông Xá đã vươn lên đi đầu trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Vân Đồn-Quảng Ninh.

 Một trong những yếu tố tạo nên thành công đó là Đông Xá đã lựa chọn được hướng đi đúng trong phát triển và quy hoạch, tạo tiền đề vững chắc trong công tác xây dựng NTM. Hiện tại, xã đã hoàn thành được 18/19 tiêu chí và 38/39 chỉ tiêu về nông thôn mới.

Phát triển mô hình kinh tế dịch vụ nhà bè nuôi cá song đen tập trung tại thôn Cặp Tiên, xã Đông Xá.

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Đông Xá đã tổ chức triển khai, quán triệt công tác xây dựng NTM đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã và nhân dân các thôn, tổ chức rà soát đánh giá thực trạng, điều tra, tập hợp số liệu kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của xã để làm cơ sở xây dựng đề án nông thôn mới và lập quy hoạch. Xã chỉ đạo các thôn tập trung thực hiện những tiêu chí chưa phải huy động nhiều nguồn lực về vốn như: Đường giao thông thôn, xóm, thu gom xử lý rác thải, nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Bằng sự nỗ lực và cố gắng của cả hệ thống chính quyền và người dân, Đông Xá đã đạt được nhiều thành quả trong công tác xây dựng nông thôn mới. Tới nay, 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; trên địa bàn xã đã có 3 trường học đạt chuẩn quốc gia, với cơ sở vật chất khang trang, đạt chuẩn theo quy định; 100% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 29%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97%; 9/10 thôn đạt thôn văn hóa cấp huyện; 10/10 thôn đều có nhà sinh hoạt cộng đồng; 10/10 thôn có điểm thu gom rác thải, tỷ lệ hộ dân đăng kí thu gom và xử lý rác đạt trên 90%. Bên cạnh đó, từ năm 2010 đến nay, chính quyền xã đã vận động được nhân dân tự nguyện đóng góp gần 3 tỷ đồng, hiến trên 6.000m2 đất, gần 7.000 ngày công để xây dựng các công trình đường giao thông, nhà văn hóa…

Song song với đó, Đông Xá còn tích cực đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề phụ. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 3 doanh nghiệp và 241 hộ kinh doanh dịch vụ đang hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 0,8%. Diện mạo nông thôn được thay đổi đáng kể, đời sống nhân dân được ổn định hơn.

Ông Phạm Văn Thùy, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xá cho biết: “Với những kết quả đạt được, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát huy và tạo đà đưa Đông Xá sớm cán đích NTM. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp cùng với nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, gắn liền với phát triển sản xuất nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Xã quyết tâm duy trì và giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được, tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành tiêu chí và chỉ tiêu còn lại".

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet