Xã nông thôn mới Đạ Oai đạt tiêu chí về bưu điện từ 2010

Bạch Dương

Được UBND tỉnh Lâm Đồng chọn là 1 trong 11 xã điểm của tỉnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tỷ lệ hộ nghèo của Đạ Oai chỉ còn 2,6%.
Từ 2010, xã đã đạt các tiêu chí về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện (hầu hết người dân trong xã đã có điện), bưu điện (có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, có Internet đến thôn ấp), an ninh trật tự xã hội, y tế và hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Với 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt, năm 2015 xã rút ngắn, về đích trước 1 năm và là 1 trong 2 xã hoàn thành Chương trình xây dựng NTM của huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng).

Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từ 2010, xã đã đạt các tiêu chí về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện (hầu hết người dân trong xã đã có điện), bưu điện (có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, có Internet đến thôn ấp), an ninh trật tự xã hội, y tế và hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Trong 5 năm, xã được đầu tư vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng 123,1 tỷ đồng. Trong đó, giao thông 19 tỷ đồng, thủy lợi 74,8 tỷ đồng, trường học 8,8 tỷ đồng, cơ sở vật chất văn hóa là 5,5 tỷ đồng, phát triển sản xuất 1,4 tỷ đồng, nước sạch 13,6 tỷ đồng…

Đặc biệt, xã đã thực hiện nhựa hóa và bê tông 13,8/13,8km (100% đường trục xã, liên xã; cứng hóa 8,53/8,94km (95,4% đường trục thôn); cứng hóa, chống lầy lội 2,44/2,44km (100% đường ngõ, xóm); cứng hóa 7,1/7,1km (100% đường trục chính nội đồng)…

Trong hơn 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, điểm nổi bật của xã Đạ Oai là đã tập trung cho công tác phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho dân như tích cực vận động việc chuyển đổi giống cây trồng, cải tạo vườn tạp, thực hiện các biện pháp thâm canh, tỉa cành tạo tán cây điều, gieo sạ đồng loạt đúng thời vụ, ứng dụng KHKT, cơ giới hóa vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế; Thay đổi canh tác từ 3 vụ lúa/năm sang trồng 2 vụ lúa + 1 vụ bắp để nâng cao thu nhập và phòng trừ sâu bệnh gây hại trên lúa cho những vụ tiếp theo…

Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy về công tác giảm nghèo, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo, tổ chức rà soát, phân loại hộ nghèo, xác định nguyên nhân nghèo. Tổ chức cho hộ nghèo đăng ký và cam kết thoát nghèo, vận động các hộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề do các ngành chức năng tổ chức, đồng thời tiết kiệm trong chi tiêu, ứng dụng thâm canh cây trồng và vay vốn ngân hàng chính sách phát triển chăn nuôi bò, heo, gia cầm các loại…

Trước khi xây dựng Đề án, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 7.840.000 đồng/năm nhưng hiện nay, thu nhập bình quân đầu người 26.418.000 đồng/năm. Đến nay, Đạ Oai chỉ còn 22 hộ nghèo, chiếm 2,6%.

Tích cực khắc phục những mặt còn yếu, trên cơ sở phát huy những thành quả xây dựng NTM đạt được, xã Đạ Oai đặt ra mục tiêu tổng quát 5 năm (2015-2020): Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước hiện đại. Có các hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển NN-LN-CN và dịch vụ.

Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và xã đạt chuẩn văn hóa. Theo đó, xã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu quan trọng: Giá trị sản xuất (theo giá so sánh) đạt trên 90 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 19,42%/năm; trong đó, lĩnh vực NN, LN và thủy sản đạt 47,147 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 22,6%/năm.

Phấn đấu đạt thu nhập bình quân: 46,644 triệu đồng/người/năm. Thu nhập bình quân trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 66,92 triệu đồng/ha, tăng 35,7 triệu đồng so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%, giảm hộ cận nghèo xuống còn 1%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet