Xã nông thôn mới Đam B'ri phủ kín viễn thông đến thôn bản

Bạch Dương

Xã Đam B’ri (huyện Bảo Lộc) là 1 trong số 11 xã được UBND tỉnh Lâm Đồng chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới và đã đạt chuẩn vào cuối năm 2014.

Là xã thuần nông, xuất phát điểm thấp, nhưng Đam B’ri đã nỗ lực phấn đấu trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới, theo phương châm dựa vào nội lực cộng đồng của địa phương để chuyển hóa tư duy và phương pháp canh tác nông nghiệp. Xã đã tập trung vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình...

Đến nay, 70% diện tích cà phê của xã đã chuyển đổi sang giống mới, cho năng suất bình quân 3,5 tấn/ha/năm; diện tích chè cành và chè chất lượng cao tăng lên từ 30 - 40%. Giá trị sản xuất bình quân đạt trên 130 triệu đồng/ha/năm. Hiện, xã có 4 tổ hợp tác trên các lĩnh vực trồng dâu nuôi tằm, trồng nấm, nuôi ong và nuôi bò sữa hoạt động có hiệu quả.

Mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18 triệu đồng (2010) lên 32 triệu đồng/năm (2014). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 130 hộ xuống còn 58 hộ, hiện chỉ còn 2,4%.

Cuối năm 2014, xã Đam B’ri hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong 19 tiêu chí, nổi bật và đạt cao là các tiêu chí về phát triển sản xuất, thu nhập bình quân đầu người, cơ sở hạ tầng, an ninh trật tự, môi trường, và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đến nay, toàn xã đã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và đạt tiêu chí về xã có Internet đến thôn, bản, một trong các tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet