Xã Vĩnh Trạch Đông đã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông đạt tiêu chí 08

H.Thanh

Từ năm 2015, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu đã được đánh giá là đạt tiêu chí 08 (về bưu điện) trong xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, địa phương đã có nhiều nỗ lực để đạt các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, trong đó đã đạt tiêu chí số 8 về bưu điện từ giữa năm 2015 và vẫn tiếp tục duy trì tốt như sau:

Về điểm phục vụ bưu chính, viễn thông

Vĩnh Trạch Đông có điểm phục vụ bưu chính công cộng là thùng thư tại xã; tần suất thu gom bưu gửi, phát bưu gửi 1 lần/1 ngày làm việc; kinh doanh dịch vụ bưu chính phổ cập, phát hành báo chí... đồng thời có 1 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông.

Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông tại xã Vĩnh Trạch Đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 22/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xã Vĩnh Trạch Đông có 06/06 ấp có Internet, đạt tỷ lệ 100%; chất lượng dịch vụ truy cập Internet đáp ứng tiêu chuẩn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Internet ADSL (mã số QCVN 34/2011/BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông).

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet