Xác định nhiệm vụ cụ thể đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Quốc Bình

Theo chương trình hành động, quận Hoàng Mai đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 thu ngân sách tăng bình quân hằng năm 5-10% trở lên, chi ngân sách hằng năm đạt 95% so với dự toán.

Ngày 21/6/2016, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 6 chương trình công tác của Quận ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới các đại biểu dự hội nghị.

Theo chương trình hành động, quận Hoàng Mai đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 thu ngân sách tăng bình quân hằng năm 5-10% trở lên, chi ngân sách hằng năm đạt 95% so với dự toán; Tỷ lệ hộ dân được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 87%; Tỷ lệ “Tổ dân phố văn hóa” đạt 82%; Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 70%, phấn đấu mỗi cấp học có một trường cung ứng dịch vụ chất lượng cao; Hàng năm kết nạp 180 đảng viên mới trở lên…

Cùng ngày 21/6/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXV tổ chức Hội nghị lần thứ 7 thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Xem xét dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XXV. Hội nghị cũng đã thảo luận để thông qua 3 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet