Xây dựng Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Bình Minh

Chiều 2/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã chủ trì cuộc họp Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Chiến lược Phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Đại diện Tổ Biên tập và Ban Soạn thảo đã công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nêu trên. Theo đó, mục tiêu tổng quát gồm: Phát triển hệ thống thông tin theo cơ cấu, quy mô hợp lý, đáp ứng quyền được thông tin, trao đổi, phản hồi của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời theo kịp khả năng và trình độ phát triển thông tin của các nước trong khu vực và quốc tế; Phát triển đồng bộ và hiện đại các phương tiện thông tin đại chúng; ứng dụng công nghệ thống tin, tiến bộ khoa học nhằm thúc đẩy thông tin lành mạnh.

Đẩy mạnh thông tin đối ngoại và thông tin cho các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả nhằm chống lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc thù địch. Quan tâm hơn nữa đến nhu cầu thông tin của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo...

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì cuộc họp.

Về mục tiêu cụ thể, đối với báo in, báo điện tử, đến năm 2025, hầu hết người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thể đọc miễn phí các báo in phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Đối với phát thanh, truyền hình, tiếp tục nâng cao chất lượng sóng, đảm bảo 100% dân số có khả năng nghe, xem được các kênh phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu với chất lượng cao, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Về thông tin điện tử, đến năm 2025, 100% các website, ứng dụng cung ứng dịch vụ thông tin mạng phải đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng. Đến năm 2030, 100% các cơ quan hành chính nhà nước có trang thông tin điện tử thích ứng với các thiết bị di động, dễ dàng tra cứu, sử dụng dịch vụ, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong công tác thông tin đến các huyện vùng sâu, vùng xa...

Về xuất bản, duy trì nhịp độ tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm, trong đó 20 – 30% là xuất bản phẩm điện tử. Phấn đấu đến năm 2025, đạt khoảng 580 triệu bản, tương đương 6 bản sách/người/năm; đến năm 2030 đạt khoảng 700 triệu bản, tương đương 7 bản sách/người/năm. Ngành Xuất bản – In và Phát hành Việt Nam đạt trình độ các nước phát triển ở châu Á.

Về hệ thống thiết chế thông tin cơ sở, thiết lập mới trên 2.000 đài truyền thanh cấp xã, nâng cấp trên 3.200 đài truyền thanh cấp xã, nâng cấp trên 300 đài phát thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại truyền hình; thiết lập mới trên 4.500 trạm truyền thanh thôn, bản xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xa trung tâm xã.

Đánh giá cao dự thảo, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, đây là chiến lược được soạn thảo rất công phu, có tính hệ thống, toàn diện, đề cập cả thực trạng và xu hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo của thông tin ở trong nước và thế giới.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục hợp tác, góp ý để Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo.

Phấn đấu tháng 10/2017 trình Thủ tướng ký ban hành Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 có tính khả thi, sớm đạt những mục tiêu mong muốn.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet