Xây dựng chương trình hành động thiết thực đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Quốc Bình

Bên lề hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các đại biểu khẳng định quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách kịp thời.

 UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng: Thực thi Nghị quyết một cách toàn diện và hiệu quả 

Thành ủy Hà Nội đang chỉ đạo khẩn trương xây dựng 8 chương trình công tác toàn khóa để cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố trên các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển KTXH; phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đầu tư đồng bộ về hạ tầng đô thị; cải cách hành chính… Ngay trong tuần này, cùng với việc thông qua các chương trình công tác lớn, Thành ủy Hà Nội cũng sẽ họp, thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Chúng tôi tin tưởng, với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Nghị quyết của Đảng sẽ sớm đi vào đời sống và được thực thi một cách toàn diện, hiệu quả.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh: Tập trung lo cho dân và hỗ trợ doanh nghiệp

Để đạt kế hoạch KTXH hội 5 năm 2016 - 2020, trước mắt là năm 2016, cùng với giải pháp lâu dài là tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện 3 đột phá chiến lược, theo tôi, trước mắt phải tập trung bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề về an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, hạn hán, ngập mặn. Đối với TP Hồ Chí Minh, Thành ủy đã xây dựng các chương trình hành động và đang triển khai đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, TP Hồ Chí Minh đang quyết tâm để thể hiện được vai trò đầu tàu cả nước, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố như kế hoạch đã đề ra. Trong đó, trước hết là tập trung cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, xử lý vấn đề cải cách hành chính, bố trí các nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như tiếp tục đầu tư lâu dài tại thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn: Cấp ủy phải có chương trình hành động thiết thực

Với tinh thần vào cuộc trách nhiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam có chương trình hành động xây dựng người nông dân mới. Người nông dân mới với những tiêu chí mới, theo quan điểm của chúng tôi là gắn liền với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam, đổi mới mô hình tăng trưởng. Mặt khác, xây dựng người nông dân mới gắn liền với việc xây dựng nông thôn mới bởi nếu không có người nông dân mới thì không thể xây dựng nông thôn mới được. Tôi cho rằng, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, quan trọng nhất là các cấp ủy đảng phải có chương trình hành động thiết thực, cụ thể; Gắn với việc kiểm điểm những khuyết điểm; phát huy những điểm mới, sáng tạo mà Nghị quyết Đại hội Đảng XII đã chỉ ra, nhất là vấn đề đổi mới kinh tế và công tác xây dựng Đảng.

UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh: Nói phải đi đôi với làm 

Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, để thực hiện Nghị quyết cần phải khắc phục được tình trạng nghị quyết đúng, hay nhưng chậm đi vào cuộc sống; Nói phải đi đôi với làm. Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Chỉ thị 03 về việc giám sát cấp ủy viên các cấp và đảng viên để thực hiện giữa việc nói và làm; Khắc phục tình trạng nghĩ và nói không giống nhau, nói và làm không giống nhau, làm không đến nơi đến chốn. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện giám sát vượt cấp. Thường vụ Tỉnh ủy giám sát đến cấp xã việc thực hiện các đề án của Tỉnh ủy. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, hiện nay chúng tôi đang tập trung xây dựng chương trình hành động với tinh thần chủ động. Đặc biệt, trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng tôi tiếp tục coi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng tiếp tục là một giải pháp quan trọng.

UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải: Người đứng đầu phải đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết

Vấn đề đặt ra hiện nay là chuyển tải tinh thần, nội dung Đại hội đến toàn bộ đảng viên, cán bộ và nhân dân để thấm nhuần và thấy được ý nghĩa sâu sắc, hết sức quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng XII. Việc nắm bắt tinh thần hội nghị để sớm triển khai, thực hiện là hết sức quan trọng. Trong đó, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy từ tỉnh xuống cơ sở không chỉ trực tiếp quán triệt mà còn phải đôn đốc, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XII trong cấp ủy mình phụ trách. Ngay sau hội nghị, chúng tôi sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII trong toàn Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tinh thần là phải đổi mới, sáng tạo để việc tổ chức học tập, quán triệt thực sự thiết thực, làm rõ được tinh thần đổi mới, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng XII, từ đó có kế hoạch, chương trình hoạt động hiệu quả. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet