Xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức thủ đô tận tụy, trách nhiệm

Nguyễn Duyên

Sáng 7/8, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội chính thức khai mạc đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và 228 đại biểu đại diện cho 7.313 đảng viên của Đảng bộ khối đã tham dự đại hội.  

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, đổi mới của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ cơ bản hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XI đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá, 9 chương trình công tác của Thành ủy khóa XV được tổ chức thực hiện quyết liệt, tích cực, sáng tạo và đạt những kết quả nổi bật, như: kinh tế tăng trưởng khá; công tác quản lý và xây dựng đô thị có chuyển biến tích cực; văn hóa-xã hội có tiến bộ và khởi sắc; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện;…

Quang cảnh Đại hội

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn nêu những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2010-2015, như: Một số cấp ủy tổ chức cơ sở đảng năng lực lãnh đạo hạn chế, lúng túng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội, mới lãnh đạo chung, chưa biết lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, những việc còn nhiều yếu kém, hạn chế, khuyết điểm để có hình thức lãnh đạo, xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thích hợp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng…

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan thành phố đạt được. Đồng thời, Bí thư Thành ủy cũng nêu ra những hạn chế, khuyết điểm để đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố cần khắc phục để tiến bộ trong thời gian tới...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo đại hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội XII của Đảng.
 
Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ khối cần chủ động vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội của đảng bộ và thực tiễn của đảng bộ khối, xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới, tập trung tham mưu cho thành phố những cơ chế, chính sách, thể hiện được tinh thần quyết tâm, sáng tạo cao hơn nữa, kế thừa và phát huy kinh nghiệm khóa trước để thành phố tập trung chỉ đạo trên tất cả lĩnh vực công tác.

Bí thư Thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị với các đại biểu dự Đại hội

Với vị trí, vai trò lãnh đạo các cơ quan trọng yếu của thành phố, Đảng bộ khối cần coi trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng, thường xuyên chăm lo xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, coi trọng công tác kiểm tra của cấp ủy, cần đặc biệt khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức có tâm huyết, trách nhiệm với công việc, với Đảng, với dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
 
Đảng bộ khối cần tích cực tham gia lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, làm chuyển biến và tiến bộ hơn nữa công tác cải cách hành chính ở các sở ban ngành thành phố, tuyên truyền để cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức thủ đô tận tụy, trách nhiệm thực sự là công bộc của dân, kiên quyết đấu tranh khắc phục bệnh quan liêu, cửa quyền, cơ chế xin cho, tư tưởng bao cấp, ỷ lại, vụ lợi, tính toán lợi ích cá nhân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển nhanh bền vững của thủ đô trong thời kỳ mới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu 26 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet