Xây dựng kênh thông tin kết nối cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bình Minh

Xây dựng các kênh thông tin kết nối tới địa bàn các xã, thôn, bản thuộc vùng đồng bào DTTS là một trong những nội dung chính của Đề án về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) do Ủy ban Dân tộc chủ trì

Ngày 4/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng cho Đề án “Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam”.

Đề cập về sự cần thiết của Đề án này, ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin của Ủy ban Dân tộc chia sẻ: Thực tế, điều kiện kinh tế - xã hội và việc ứng dụng CNTT của đồng bào DTTS còn nhiều hạn chế. Tại các Bộ, ngành và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều quy hoạch, đề án, chương trình phát triển ứng dụng CNTT nhưng chưa có đề án nào trọng tâm hướng tới đồng bào DTTS.

Bên cạnh đó, nhu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Ủy ban Dân tộc phục vụ cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản lý điều hành và hỗ trợ đồng bào DTTS đã trở nên cấp thiết nhưng thực tế các ứng dụng CNTT chưa gắn với hỗ trợ đồng bào DTTS. Chính vì vậy, rất cần thiết phải xây dựng Đề án “Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đề án hướng đến mục tiêu xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng DTTS với các địa bàn chung trong cả nước nói riêng và thúc đẩy phát triển kinh tế cả nước nói chung; xây dựng hệ thống ứng dụng thông tin và truyền thông nhằm phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên toàn quốc.

Theo dự thảo Đề án, những nội dung chính gồm: Xây dựng Trung tâm dữ liệu đáp ứng nhu cầu lưu trữ toàn bộ dữ liệu, thông tin để đảm bảo cung cấp thường xuyên, liên tục phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng DTTS. Xây dựng các kênh thông tin kết nối tới địa bàn các xã, thôn, bản thuộc vùng đồng bào DTTS nhằm phục vụ cho chính quyền cơ sở truyền phát các nội dung thông tin đáp ứng nhu cầu của đồng bào.

Xây dựng Trung tâm tư vấn điện thoại để phục vụ việc hỏi đáp, thắc mắc giúp chính quyền xã, thôn, bản hướng dẫn thông tin đến đồng bào DTTS. Xây dựng Cổng thông tin điện tử phục vụ giao tiếp, đối thoại trực tuyến với đồng bào DTTS.

Xây dựng Hệ thống thông tin hỗ trợ việc làm phục vụ đồng bào DTTS. Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc nhằm phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Xây dựng hệ thống mạng tin học liên thông của cơ quan làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương. Xây dựng trạm đón tiếp và hướng dẫn đồng bào DTTS tìm việc làm tại một số thành phố lớn.

Triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ ảnh và video 3600 phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc”. Xây dựng bộ từ điển trực tuyến DTTS và Cổng thông tin đối ngoại phục vụ hợp tác quốc tế. Xây dựng dự án “Ứng dụng công nghệ trực tuyến trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc. Xây dựng các ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn ngành công tác dân tộc nhằm thúc đẩy hiện đại hóa hành chính, từng bước triển khai chính phủ điện tử trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

Xây dựng hệ thống truyền hình tương tác phục vụ đồng bào DTTS. Xây dựng mạng xã hội phục vụ giao tiếp của đồng bào DTTS với các cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Góp ý cho dự thảo Đề án, một số ý kiến đề nghị Đề án phải đánh giá đúng, ngắn gọn về thực trạng cơ sở hạ tầng thông tin nhưng các số liệu cần cụ thể, chính xác; xác định rõ nhiệm vụ cho các giai đoạn thực hiện đề án, có chỉ số định hướng lâu dài; tham khảo một số đề án của các Bộ, ngành về ứng dụng CNTT để xây dựng đề án không bị trùng lặp, nêu bật được sự cần thiết phải có đề án riêng cho vùng DTTS; có cơ sở pháp lý cụ thể để khẳng định sự chính xác của Đề án; có sự phân công nhiệm vụ cho các Bộ, ngành để tránh vướng mắc khi thực hiện đề án; tham khảo các kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin tại vùng DTTS của các nước láng giềng như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan để áp dụng./.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet