Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ em

BT

Ngày 9/10, tại Đà Nẵng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch liên ngành thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và quyền trẻ em.
Hiện nay, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em còn rất nhiều khó khăn và thử thách như: Nhận thức của một số cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên về Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chưa đầy đủ; Công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ và chủ động;… Do đó, các bộ ngành liên quan cần tăng cường công tác truyền thông, vận động xã hội, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp.

Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ em - ảnh 1
Kế hoạch liên ngành đầu tiên được ký kết là Kế hoạch giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện với 2 giai đoạn: Giai đoạn 2013 – 2015 triển khai tại cấp Trung ương và một số tỉnh, thành phố; Giai đoạn 2015 – 2020 sẽ triển khai tại 100% tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Nội dung gồm 5 hoạt động chính như sau:
- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá các văn bản đã ban hành, chia sẻ thông tin, dữ liệu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giữa hai ngành để sửa đổi, bổ sung và đề xuất các văn bản phù hợp trong giai đoạn mới
- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa hai ngành về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở các cấp
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ Trung ương đến địa phương
- Truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ em, học sinh trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, cơ sở trợ giúp trẻ em ở địa phương
- Phối hợp tổ chức thực hiện một số chương trình, hoạt động cụ thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã cùng ký vào bản kế hoạch liên ngành.
  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet