Xây dựng quy định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Bình Minh

Chiều 25/3/2016, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp bàn về việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Theo Cục Bưu điện Trung ương, đơn vị được giao xây dựng dự thảo Quyết định nêu trên, đứng trước yêu cầu đảm bảo thông tin thông suốt an toàn và bảo mật thông tin trong mọi tình huống, thì việc thiết lập mạng bưu chính, viễn thông dùng riêng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước là một vấn đề cấp thiết.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: B.M

Để đáp ứng yêu cầu đó, ngày 10/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26 quy định việc thiết lập và hoạt động mạng viễn thông dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Nhưng riêng lĩnh vực thông tin bưu chính phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước vẫn chưa được quy định rõ hoạt động bằng văn bản quy phạm pháp luật.

Để hoạt động bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính, Cục Bưu điện Trung ương đề xuất xây dựng đề án về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: “Quyết định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trong tình hình mới. Cần sớm xây dựng văn bản này. Trong đó, cần tính toán kỹ để đảm bảo tính khả thi về việc sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước”.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng yêu cầu đầu tháng 4/2016, Cục Bưu điện Trung ương phải hoàn thiện dự thảo tờ trình Thủ tướng về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet