Xây dựng thương hiệu sách Việt Nam trên thị trường xuất bản thế giới

Bình Minh

Đó là một trong những mục tiêu chính của dự thảo Đề án Quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020 do Bộ TT&TT xây dựng.

Hiện có khoảng 4,5 triệu người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, phân bố khoảng trên 100 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, xuất bản phẩm phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn ít và không thường xuyên do các hình thức quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài hiện nay còn thiếu sự điều phối và kết hợp, chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước thực tế này, Bộ TT&TT xác định yêu cầu cấp thiết là phải xây dựng chiến lược cụ thể, đầu tư có chiều sâu, để góp phần thúc đẩy hoạt động quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

Bởi vậy, Bộ TT&TT đã xây dựng dự thảo Đề án Quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020.

Trong Đề án đã xác định rõ một số mục tiêu gồm: Thông qua xuất bản phẩm để giới thiệu các giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc đến với bạn bè quốc tế; Phản bác các thông tin, luận điệu vu khống, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam; Quảng bá và khẳng định bản quyền quốc gia đối với các tác phẩm có giá trị của Việt Nam; Động viên sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước; Quảng bá hoạt động xuất bản của Việt Nam ra thị trường quốc tế, nâng cao tính chuyên nghiệp và từng bước xây dựng “thương hiệu” sách Việt Nam trên thị trường xuất bản thế giới...

Thị trường xuất bản thế giới vẫn chưa biết nhiều đến thương hiệu sách Việt Nam. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Dự kiến Đề án được thực hiện từ năm 2016 đến hết năm 2020 với 2 dự án gồm: Tổ chức nguồn xuất bản phẩm phục vụ việc quảng bá ra nước ngoài (lựa chọn dịch, xuất bản và mua các xuất bản phẩm đáp ứng đúng và phù hợp với nhu cầu của đối tượng thụ hưởng của Đề án; xuất bản xuất bản phẩm điện tử...);  Tổ chức quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài (tham gia các Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế; giới thiệu, quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam thông qua các tổ chức của Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; xây dựng Tủ sách dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng website và tổ chức các hoạt động nội dung số trên mạng Internet (thư viện điện tử, mạng xã hội ...) để quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài...).

Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2016 - 2020 là 400 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet