Xây dựng văn hoá mo Mường Hoà Bình thành di sản

Hoàng Nam

Ngày 19/10 vừa qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) về Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Ảnh: internet

Hiện tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành hồ sơ khoa học về Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình; ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 20/1/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Internet

Hoà Bình cũng tổ chức thực hiện hoàn thành Đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng bộ chữ Mường phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị của văn hóa dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình; xây dựng nội dung, chạy thử nghiệm wisite Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình; hoàn thành Đề án giáo dục Di sản văn hóa Mo Mường trong bậc học phổ thông trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch về giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị Mo Mường trên địa bàn huyện;…

Ảnh: Internet

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ, lãnh đạo các huyện đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo 9 tháng năm 2016; dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet