Xe ngoại giao chuyển nhượng sẽ bị áp thuế

Trường Giang

Xe ô tô ngoại giao chuyển nhượng sẽ chính thức bị áp thuế như đối với hàng hoá nhập khẩu, tạm nhập khẩu miễn thuế.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về chính sách thuế áp dụng đối với chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao đã tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trường hợp xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tạm nhập khẩu trước thời điểm ngày 1/11/2013, nay chuyển nhượng thì được áp dụng chính sách thuế như đối với hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập khẩu miễn thuế nay thay đổi mục đích sử dụng khác. Cụ thể, số thuế nhập khẩu phải nộp = giá tính thuế x thuế suất.

Xe ngoại giao khi chuyển nhượng sẽ bị thu thuế

Bộ Tài chính cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao yêu cầu các cơ quan đại diện ngoại giao rà soát, thống kê số lượng xe đã tạm nhập khẩu trước thời điểm ngày 1/11/2013. Đối với xe của cá nhân tạm nhập khẩu trước thời điểm 1/11/2013, nay cá nhân đã về nước, có ủy quyền cho cơ quan ngoại giao đại diện bảo quản xe mà chưa thực hiện thu hồi đăng ký, biển số thì cơ quan đại diện phải thực hiện xóa sổ đăng ký, lưu hành xe trước khi cung cấp danh sách cho Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao. Cơ quan Hải quan chỉ thực hiện thủ tục chuyển nhượng các trường hợp thuộc danh sách do các cơ quan đại diện cung cấp.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Công an hướng dẫn và tổ chức thực hiện.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet