Hiện đang phát sóng chương trình Giọng hát Việt 2015, tập 2 trên VTV3, mời các bạn theo dõi.

Hiện đang phát sóng chương trình Giọng hát Việt 2015, tập 2 trên VTV3, mời các bạn theo dõi.

 

N.K