Richard Drobnic khẳng định điều đó là có!

Bởi vì các "phim đen" sẽ có thể làm giảm hứng thú về mặt tình dục của các bạn.


Theo Sức khỏe & Đời sống