Xem "phim đen" có phải là không chung thủy không?

Theo Sức khỏe & Đời sống

Richard Drobnic khẳng định điều đó là có!

Bởi vì các "phim đen" sẽ có thể làm giảm hứng thú về mặt tình dục của các bạn.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet