Mời bạn đọc xem trực tiếp Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội qua kênh HTV9.
(Ảnh:chinhphu.vn)

Theo đúng kế hoạch phát sóng, kênh HTV9 truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội vào lúc 7h00 sáng 2/9. Mời các bạn theo dõi:

BTV