Xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 trên YouTube

BTV

Bạn đọc quan tâm không có điều kiện trực tiếp chứng kiến, có thể theo dõi trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 trên kênh YouTube tại đây.
Ảnh: Hồng Pha

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ 7h sáng ngày mai 2/9 sẽ diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 30.000 người tại Quảng trường Ba Đình.

Việc tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc. 

Bạn đọc quan tâm đến có thể xem tường thuật trực tiếp sự kiện này trên kênh HTV

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet