Xem truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội Đảng 12 trên VTV1

N.K

Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào 8h00' hôm nay 21/1. Quý độc giả có thể xem truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội Đảng 12 trên VTV1.
Hình ảnh tại phiên họp trù bị Đại hội Đảng 12 ngày 20/1

Dự kiến, tại buổi lễ khai mạc Đại hội Đảng 12, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội 12 của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước sẽ đọc diễn văn khai mạc Đại hội Đảng 12.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo chung của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về các văn kiện Đại hội Đảng.

Sau khai mạc, các đại biểu sẽ thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng 12 tại đoàn.

Xem truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội Đảng 12 trên VTV1 lúc 8h00' hôm nay 21/1:
 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet