Xử lý cơ sở "gây khó dễ" bệnh nhân bảo hiểm y tế

Duy Nguyên

Infonet - Số người tham gia bảo hiểm y tế tại TP.HCM thấp, nguyên nhân là do người dân chưa hài lòng với chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.
Xử lý cơ sở
Người dân "ngại" bảo hiểm y tế do chất lượng phục vụ thấp - Ảnh IT

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hứa Ngọc Thuận nhận xét, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn TP.HCM còn thấp. Tính đến hết năm 2011, TP.HCM chỉ mới có 63% dân số tham gia. Ngoài diện bắt buộc và cận nghèo, được UBND thành phố hỗ trợ mua thẻ thì chỉ có người bệnh mới tự giác mua bảo hiểm y tế.

Một bộ phận người dân còn lại chưa tham gia bảo hiểm y tế vì có thể tự trang trải chi phí chữa bệnh và chưa thực sự hài lòng về chất lượng, sự thuận tiện khi chữa bệnh theo tiêu chuẩn bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, nhận thức về vai trò bảo hiểm y tế đối với vấn đề sức khỏe của bản thân và gia đình còn hạn chế.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2012 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, thành phố đặt ra mục tiêu đến năm 2015, 75% dân số thành phố sẽ tham gia bảo hiểm y tế và tỷ lệ này sẽ đạt 80% vào năm 2020.

Trong đó, 100% người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người có công với cách mạng, người đã hiến bộ phận cơ thể người và trẻ em dưới 6 tuổi tham gia bảo hiểm y tế.

Để đạt được mục tiêu đề ra, thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia bảo hiểm y tế, trong thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, để xử lý kịp thời đối với các hành vi cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, sẽ hỗ trợ tăng cường nhân lực, nâng cao y đức phục vụ người bệnh, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet