Xuất hiện DN đầu tiên của Việt Nam cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Ngân Giang

CTCP Sài Gòn Phát Thịnh Rating đã được Bộ Tài chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Đây là Tổ chức xếp hạng tín nhiệm đầu tiên ở Việt Nam được Bộ Tài chính cấp giấy phép hoạt động.

Theo Giấy phép hoạt động, Công ty này sẽ cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đối với công cụ nợ do doanh nghiệp và các tổ chức khác phát hành. Hoạt động của các công ty xếp hạng tín nhiệm sẽ phục vụ nhu cầu rất lớn trên thị trường. Hiện tại, các doanh nghiệp Việt Nam thường được xếp hạng bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm thế giới như Moody’s, tuy nhiên phí dịch vụ đắt đỏ và chỉ phù hợp khi tìm kiếm nhà đầu tư quốc tế.

Việc cho phép một tổ chức xếp hạng tín nhiệm trong nước hoạt động là bước tiến mới trong quá trình hình thành thị trường mua bán nợ thứ cấp tại Việt Nam. Hiện tại, hầu hết các công cụ nợ được các ngân hàng mua lại và giữ đến khi đáo hạn. Khi được xếp hạng tín nhiệm, khả năng các công cụ nợ này có thể được giao dịch sẽ lớn hơn nhiều. Người mua nợ sẽ đa dạng hơn, có thể các doanh nghiệp tìm kiếm các sản phẩm ngắn hạn trên thị trường tiền tệ cạnh tranh với gửi tiền ngân hàng hay khách hàng cá nhân tìm kiếm lợi nhuận.

CTCP Sài Gòn Phát Thịnh Rating (Phát Thịnh Rating) là công ty thành viên của Phát Thịnh Group, do ông Phùng Xuân Minh làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật. Để được chính thức công nhận, công ty đã mất gần 2 năm chờ đợi các Bộ, Ngành chức năng thẩm định hồ sơ. Đến ngày 21 tháng 7 năm 2017, Bộ Tài Chính đã chính thức cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet