Xuất hiện DN tài chính – bảo hiểm đầu tiên cán mốc doanh thu 1 tỷ USD

Ngân Giang

Theo báo cáo nhanh kết quả kinh doanh năm 2016 đến thời điểm hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã cán mốc doanh thu 1 tỷ USD, hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2016 trước thời hạn.

Trước thời điểm kết thúc năm tài chính 2016, Bảo Việt đã ghi nhận kết quả kinh doanh về đích vượt kế hoạch với Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt trên 24.000 tỷ đồng; hoàn thành 105% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước hoàn thành vượt kế hoạch năm. 

Với kết quả này, Bảo Việt trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm chinh phục mốc doanh thu vượt 1 tỷ USD.

Bảo Việt hiện đang đứng ở vị trí số 1 về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính cũng được tập đoàn mở rộng và gia tăng quy mô tài sản đầu tư.

Bảo Việt cho biết năm 2017 sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tích hợp bảo hiểm - đầu tư - tài chính để phát huy sức mạnh hợp lực và lợi thế cạnh tranh khác biệt của Bảo Việt. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet