Xuất khẩu gỗ tăng trưởng cao kỷ lục nhờ tái cơ cấu

Diệu Thùy

Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng trưởng mạnh, trung bình đạt gần 6,2 tỷ USD/năm (gấp hơn 2 lần giai đoạn 2010-2012). Riêng năm 2015 đạt 7,1 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng cao nhất của ngành từ trước đến nay.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhằm đa dạng hóa thị trường. Ngoài các thị trường truyền thống, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và triển khai các hoạt động thực hiện Kế hoạch thích ứng với yêu cầu mới về nguồn gốc gỗ của EU và Hoa Kỳ; Đề án gia nhập Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế ITTO.

Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng trưởng mạnh, trung bình đạt gần 6,2 tỷ USD/năm
Đồng thời, phối hợp với các đơn vị xây dựng, góp ý và phê chuẩn cho hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với EU, Hàn Quốc, liên minh Hải quan Nga, Belarus và Kazactan, Chương trình thương mại dịch vụ của Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định AJCEP.

Bộ cũng đã đàm phán và tiến tới ký kết với EU về Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT với EU: Đến nay, nhất trí được những nội dung quan trọng của hiệp định, đặc biệt, hai bên đã đồng thuận về mặt nguyên tắc giải quyết vấn đề vấn đề khó khăn nhất của Hiệp định là quản lý và kiểm soát gỗ nhập khẩu Việt Nam.

Qua 3 năm thực hiện tái cơ cấu, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tăng trưởng mạnh, đạt trung bình 6,57%/năm (2013 đạt 6,04%, 2014 đạt 7,09%, 2015 đạt 7,92%, 6 tháng đầu năm 2016 tăng 5,8%), vượt mục tiêu Đề án đề ra là 5,5-6,0%/năm. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng trưởng mạnh, trung bình đạt gần 6,2 tỷ USD/năm (gấp hơn 2 lần giai đoạn 2010-2012). Riêng năm 2015 đạt 7,1 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng cao nhất của ngành từ trước đến nay; 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt  3,3 tỷ USD.

Bộ NN&PTNT cho biết, tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp được thực hiện thông qua 4 nhiệm vụ lớn: Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất; Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến và Phát triển thị trường; Phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp; Sắp xếp các nông lâm trường quốc doanh và phát triển dịch vụ môi trường rừng.

Đến nay, tổng diện tích rừng trồng gỗ lớn của cả nước đạt 163.635 ha trong tổng số 3.556.294 ha rừng trồng, chiếm 4,6% diện tích rừng trồng cả nước.

Nhiều địa phương đã tích cực, chủ động triển khai công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn theo hướng thâm canh, chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn, một số kết quả cụ thể: Tỷ lệ diện tích rừng trồng từ nguồn giống có kiểm soát và chứng nhận nguồn gốc lô cây con đạt 85%, tăng 12% so với năm 2013;

 Xây dựng được 270 ha mô hình chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn; 564 ha mô hình trồng rừng gỗ lớn.

Chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn: 22.270 ha; trồng rừng thâm canh gỗ lớn: 45.565 ha, đạt 75,9% kế hoạch.

Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung năm 2015 đạt 12.800 nghìn m3, góp phần cung cấp nguyên liệu cho chế biến.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet