Xuất khẩu thủy hải sản ở nước ta đang phát triển thế nào?

Hoàng Thanh

Có thể thấy, khai thác hải sản là lĩnh vực kinh tế đặc trưng của biển và tạo việc làm. Năm 2005 lĩnh vực này đã tạo việc làm cho hơn 1,5 triệu người.

Trong giai đoạn 2001 – 2006 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân về kim ngạch xuất khẩu của ngành 17,8%; giá trị sản xuất là 14,1%/năm, số lượng tàu thuyền là 3,3%/năm, công suất tàu thuyền là 5,7%/năm và sản lượng là 10,6%/năm.

Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong giai đoạn từ 2001 – 2006 đạt 14,488 triệu USD, tổng sản lượng thủy sản 18,2 triệu tấn; giá trị sản xuất ngành đạt 198,76 nghìn tỷ. Tổng số tàu thuyền đến năm 2006 có 93,613 chiếc, tổng công suất 4.958.490 CV, bình quân 53 CV/tàu.

Phát triển nuôi trồng thủy sản giải quyết được khoảng 2 triệu lao động liên quan đến biển

Sau khi có Nghị quyết 09-NQ/TW, các chỉ tiêu phát triển của ngành cao hơn trước đây rất nhiều. Tính đến hết năm 2013, so với năm 2007, sản lượng khai thác hải sản tăng gần 1,4 lần, tổng số tàu thuyền đánh bắt hải sản xa bờ tăng 1,4 lần, tổng công suất tàu đánh bắt hải sản xa bờ tăng 2,2 lần, kim ngạch xuất khẩu 1,8 lần.

Giải quyết được khoảng 2 triệu lao động liên quan đến biển trong đó gần 0,88 triệu lao động trực tiếp và 1,2 triệu lao động gián tiếp. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trong 6 năm từ 2008 đến 2013 đạt 32,7 tỷ USD, tốc độ tăng 2008 – 2013 đạt trên 10,1% bình quân năm.

Các địa phương ven biển đã đẩy mạnh đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghề cá trên các phần có nhu cầu và đủ điều kiện, các thuyền đảo xa, đảo tiền tiêu, trọng yếu quốc gia như Hoàng Sa, Trường Sa, Bạch Long Vỹ, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Phú Quốc, Phú Quý. Năng lực đóng mới và sửa chữa tàu thuyền đánh cá được thiết lập ở nhiều địa phương ven biển, tuy quy mô còn nhỏ, công nghệ còn hạn chế, chủ yếu theo phương pháp thủ công và bán thủ công.

Nhờ vậy, người lao động nghề cá có điều kiện chia sẻ thông tin ngư trường, thời tiết và an ninh trên biển, kết hợp trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi, giữ gìn an ninh trật tự, chủ quyền trên biển đảo.

Đối với nuôi trồng thủy sản trên biển và vùng ven biển, nhiều địa phương đã chuyển đổi đất ruộng trũng, đất nhiễm mặn, đất bãi bồi và đất cát ven biển sang nuôi trồng thủy sản. Đến năm 2013, diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn đạt 756,2 nghìn ha, tăng 45,1 nghìn ha so với năm 2007, trong đó nuôi tôm là 637,7 nghìn ha, nuôi cá 49,6 nghìn ha, đáng chú ý là diện tích nuôi trên biển là trên 40 nghìn ha.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet