Y tế phát triển bền vững với kết hợp quân dân y

Phương Thuý

Kết hợp quân dân y (KHQDY) đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả quân y và dân y trong việc củng cố y tế cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, biển, đảo - những địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh.

 

Các bác sĩ quân y khám cho người dân ở các bệnh viện, trạm xá quân dân y

 

Theo đánh giá của Bộ Y tế, việc kết hợp này đã tạo nên mạng lưới khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh rộng khắp, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bộ đội, xoá đói giảm nghèo và làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng tiềm lực y tế quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố.

Cho đến nay, thành tựu của việc kết hợp QDY đã được Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đánh giá mang lại nhiều thuận lợi đặc biệt là bộ mặt của các tuyến y tế cơ sở. 

Trong đó, theo chỉ đạo của Ban quân dân y cấp Bộ, Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng, các địa phương đã thành lập, đầu tư xây dựng được một hệ thống 152 phòng khám quân dân y tại các đồn biên phòng đóng quân dọc tuyến biên giới, các phòng khám quân dân y thực sự là “cánh tay kéo dài” của các trạm y tế xã đến tận thôn, buôn, bản của đồng bào và tại đây, các “chiến sỹ áo trắng” quân y, quân dân y đang hàng ngày, hàng giờ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào và giúp dân phát triển kinh tế.
Ngoài ra, chương trình còn đầu tư nâng cao năng lực hoạt động cho 529 trạm y tế xã; trong đó củng cố toàn diện là 101 trạm, củng cố từng mặt là 428 trạm với tổng ngân sách 420.397 triệu đồng (trong đó: ngân sách Trung ương 83.941 triệu đồng, số còn lại do các đơn vị phối hợp với các địa phương tự bảo đảm); số trạm y tế được củng cố thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là 410 trạm (chiếm 77,50%). 
Dự án QDYKH đầu tư cơ bản trang thiết bị y tế có kết nối mạng Internet phục vụ triển khai hệ thống Telemedicine cho các phòng mổ trên huyện đảo: Bạch Long Vỹ, Phú Quý, Thổ Chu; hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các huyện đảo: Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cô Tô; và hiện đang hướng dẫn các địa phương xây dựng chủ trương đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các trung tâm y tế quân dân y trên các huyện đảo, 06 trung tâm tiếp nhận cấp cứu và điều trị đặc thù cho biển, đảo.

Với Đề án 1816 của Bộ Y tế, các bệnh viện quân, dân y tuyến Trung ương đã cử hàng trăm cán bộ xuống giúp đỡ, chuyển giao kỹ thuật có hiệu quả cho các tuyến dưới, tiêu biểu là các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (Bộ Y tế)..; Bệnh viện Quân y 108, 175, 103 (Bộ quốc phòng)... Kết quả đào tạo này đã góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm nguồn nhân lực y tế có chất lượng cho các địa phương nói chung và vùng sâu, vùng xa nói riêng đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân và lực lượng vũ trang.

Trong thời gian tới, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn sẽ tập trung xây dựng báo cáo khả thi đầu tư trung hạn cho dự án KHQDY, thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020, bảo đảm tính khả thi, không dàn trải, tập trung nâng cao năng lực cho y tế cơ sở khu vực biên giới, biển, đảo và khu vực trọng điểm quốc phòng an ninh.
Phối hợp với Bộ Quốc phòng, các địa phương ven biển, đề xuất chủ trương đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho y tế biển đảo, thực hiện đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” (Đề án: 317) theo qui định của Luật Đầu tư công và chủ trương của Chính phủ.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương, triển khai Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu; giải quyết dứt điểm vấn đề thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y, đặc biệt tại các phòng khám quân dân y do Bộ đội Biên phòng quản lý.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet