Yên Bái: Bàn giải pháp trong công tác phối hợp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

H.Yến

Hội LHPN tỉnh Yên Bái phối hợp với tổ chức Hagar quốc tế tại Việt Nam triển khai dự án “Thí điểm mô hình trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới”.
BĐBP Việt Nam tổ chức tiếp nhận nạn nhân bị mua bán từ Trung Quốc trở về. (Ảnh: minh họa)

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2016 – 2017 với mục tiêu là giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, mua bán người và xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn.

Dự án đã tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng; hỗ trợ tạm lánh, điều trị tâm lý, khám sức khỏe, hỗ trợ pháp lý, chính sách, sinh kế…cho 72 phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người và xâm hại tình dục.

Tuy nhiên, trong khuôn khổ dự án, các hoạt động mới chỉ triển khai được phạm vi nhỏ và số lượng nạn nhân được hỗ trợ vẫn còn hạn chế. 

Do đó, ngay sau hội nghị tổng kết dự án, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp trong công tác phối hợp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, bị bạo lực gia đình và bị xâm hại tình dục. 

Nội dung thảo luận tại hội nghị tập trung vào giải pháp duy trì bền vững Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới; phát huy hiệu quả vai trò các bên liên quan trong phòng, chống bạo lực gia đình, bị mua bán và xâm hại tình dục trẻ em.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp, sáng kiến, trong đó tập trung các cơ chế phối hợp liên ngành, tăng cường vai trò của người đứng đầu các cơ quan liên quan, thành lập các nhóm phản ứng nhanh tại cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tăng cường dịch vụ giới thiệu việc làm cho nạn nhân.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về các dịch vụ của Trung tâm đến cộng đồng; tăng cường vai trò và sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước; hợp tác với chính quyền cấp xã, huyện để xây dựng kế hoạch an toàn cho các nạn nhân; thu hút sự tham gia của nam giới và tiếp cận họ như một nhân tố thay đổi để giải quyết các vấn đề mua bán người, bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em.

Ngoài ra, làm việc với nam giới có nguy cơ gây bạo lực, thành viên trong gia đình nạn nhân và người gây bạo lực; nâng cao kiến thức và kỹ năng hỗ trợ nạn nhân của cán bộ xã và huyện; đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, tiếp cận các nhóm có nguy cơ cao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet