Yên Bái: Tập trung chăn nuôi đại gia súc theo hướng an toàn, bền vững

Hoàng Nam

Để phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng an toàn, bền vững UBND tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân tiêu biểu. Năm 2005, UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt đề án “hỗ trợ chăn nuôi bò cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh".


Để phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng an toàn, bền vững UBND tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân tiêu biểu. Ngay từ năm 2005, UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt đề án “hỗ trợ chăn nuôi bò cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên bái”. Thực hiện theo nội dung đề án này, toàn tỉnh đã hỗ trợ được 4000 con bò cái sinh sản cho 4000 hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Ngoài số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp, các hộ này còn được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội, ngoài ra còn được hỗ trợ kinh phí trồng cỏ, kinh phí phối giống cho bò. Giai đoạn từ năm 2005 – 2010, tỉnh Yên Bái đã thực hiện chương trình chăn nuôi bò theo hướng bán công nghiệp ở các vùng thấp và hỗ trợ bò cái sinh sản cho các hộ đặc biệt khó khăn ở vùng cao. Đối với dự án nuôi bò bán công nghiệp ở vùng thấp quy mô từ 5 con trở lên, mức hỗ trợ là mỗi con bò giống 1 triệu đồng, 1 ha trồng cỏ nuôi bò được hỗ trợ 2, 5 triệu đồng, hỗ trợ làm chuồng trại 200.000 đồng/con. Ngoài ra, những hộ tham gia dự án nuôi bò được vay 10 – 15 triệu đồng vốn ưu đãi của các ngân hàng với điều kiện nuôi từ 5 con trở lên và được hỗ trợ 2 năm đầu không phải trả lãi. Dự án nuôi bò đã góp phần đưa tổng đàn bò năm 2008 tăng 2000 con so với năm 2005

Đối với những vùng đặc biệt khó khăn , đặc biệt là 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, UBND tỉnh cũng đã có nhiều chính sách ưu đãi như chương trình 135, chương trình 30A hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo là 10 triệu đồng/con/hộ để mua trâu, bò, hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ làm chuồng, hỗ trợ 4 triệu đồng/ha trồng cỏ. Ngoài ra, tỉnh còn quan tâm hỗ trợ việc xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, đánh cây rơm để dự trữ thức ăn cho đàn gia súc, hỗ trợ 1 triệu đồng/con bò cái sinh sản khi mua từ tỉnh ngoài.

Việc đàn gia súc ngày một tăng về số lượng và chất lượng thì chất lượng con giống đóng một vai trò quan trọng. Với xu hướng mất dần con giống tốt như vài năm gần đây thì việc cải tạo, phục tráng nhằm nâng cao chất lượng con giống có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao sản lượng thịt trâu, bò giúp người chăn nuôi có thu nhập cao.

Song song với việc tạo nguồn giống tốt thì công tác thú y cũng luôn được quan tâm chú trọng. Hiện nay tại tỉnh Yên Bái mạng lưới cán bộ thú y từ tỉnh đến thôn bản hoạt động rất tích cực. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, cán bộ khuyến nông, chính quyền địa phương và cán bộ thú y đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động người chăn nuôi thực hiện công tác phòng bệnh tiêu độc khử trùng. Đặc biệt là công tác tiêm phòng các loại vacxin cho đàn gia súc, đã hạn chế và kiểm soát được dịch bệnh.

Nhằm tận dụng tiềm năng đất đai, nhất là đồi núi dốc, diện tích đất kém màu mỡ, đội ngũ Khuyến nông các cấp phối hợp với chính quyền địa phương đã vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng cỏ. Mô hình trồng cỏ VA06 được triển khai từ năm 2010 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ. Từ quy mô 5ha đến nay đã nhân lên gần 2.000 ha. Đây cũng là giống cỏ chủ lực được người chăn nuôi lựa chọn trồng trên trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc phát triển đàn trâu bò trên địa bàn tỉnh cũng gặp một số khó khăn như chăn nuôi còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, trình độ kỹ thuật chăn nuôi lạc hậu, còn nhiều hộ nghèo, khó khăn chưa có khả năng đầu tư làm chuồng trại, một số hộ ý thức phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét bảo vệ đàn vật nuôi chưa cao. Bên cạnh đó tình hình thời tiết ngày càng có những diễn biến phức tạp nhất là vào mùa đông khi tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài xuất hiện ở những huyện vùng cao.

  Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã có những chính sách ưu tiên hỗ trợ đồng bộ cho chăn nuôi đại gia súc, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, an toàn dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời phát triển các loại vật nuôi theo lợi thế từng vùng, thích nghi được với sự biến đổi của khí hậu, hạn chế được những thiệt hại do thời tiết gây ra. Đồng thời đẩy mạnh công tác lai tạo đàn bò thịt, phục tráng đàn trâu để nâng cao chất lượng con giống, chuyển đổi triệt để phương thức chăn nuôi thả rông sang trồng cỏ chủ động nguồn thức ăn để nuôi bán chăn thả và nuôi nhốt hoàn toàn với quy mô nông hộ từ 5 trâu bò cái trở lên. Quy hoạch những diện tích đất còn bỏ trống để tập trung xây dựng trang trại chăn nuôi bán công nghiệp, Điều chỉnh cơ cấu đàn vật nuôi cho phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng, phát huy được lợi thế đặc thù riêng.

Để phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng bền vững, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn trâu, đàn bò bằng các giống chuyên thịt, làm tốt công tác chọn lọc nhân thuần tại chỗ và sử dụng đực giống tốt đạt tiêu chuẩn, tránh cận huyết,từng bước nâng cao tầm vóc đàn gia súc. Đồng thời chuyển đổi phương thức chăn nuôi thả rông sang nuôi bán công nghiệp. Quan tâm công tác phòng bệnh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, vận động người chăn nuôi tiêm phòng đầy đủ các loại vác xin theo qui định của cơ quan thú y nhằm phát triển đàn gia súc theo hướng an toàn bền vững, mang lại hiệu quả cao cho người chăn nuôi.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet