Yên Bái: Xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận xòe Thái là di sản thế giới

H.Thanh

Nghệ thuật xòe Thái là loại hình múa truyền thống đặc sắc, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của cộng đồng người Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc của Việt Nam.
Điệu múa xòe mang đậm bản sắc dân tộc nhưng cũng là tiếng nói của những người dân trong lao động, sản xuất. Ảnh: TL/Dân trí

Hôm 26/10 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Yên Bái, với sự góp mặt của đại diện các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, các chuyên gia của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc Gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật xòe Thái” trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Di sản Văn hóa Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật xòe Thái” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã trình bày dự thảo đề án xây dựng hồ sơ nghệ thuật xòe Thái, các bước thực hiện hồ sơ và dự trù kinh phí cho toàn bộ nội dung đề án.

Sau đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đưa ra nhiều ý kiến, trong đó tập trung khẳng định giá trị của nghệ thuật xòe Thái vùng Tây Bắc, trao đổi các kinh nghiệm trong việc xây dựng hồ sơ đối với các di sản của Việt Nam đã được UNESCO công nhận. Đại diện các tỉnh có di sản cũng phát biểu, trao đổi ý kiến xung quanh các vấn đề: những cách thức trong việc phối hợp triển khai xây dựng hồ sơ, kinh phí thực hiện, sự tham gia của các đơn vị liên quan… Mục tiêu đặt ra là sẽ ghi danh nghệ thuật xòe Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc trong danh sách Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.   

Xòe Thái có tên trong Danh sách di sản Văn hóa phi vật thể dự kiến lập Hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016 theo Công văn số 8868/VPCP-KGVX ngày 5/11/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Mục tiêu đặt ra là sẽ ghi danh nghệ thuật xòe Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc trong danh sách Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.

Nghệ thuật xòe Thái là loại hình múa truyền thống đặc sắc, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của cộng đồng người Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc của Việt Nam, tiêu biểu ở các huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên; huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

(Nguồn: Vietnam+)

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet