Yên Bái : Xây dựng Lục Yên trở thành huyện phát triển bền vững.

PV

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên, Yên Bái lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra trong hai ngày 17-18/7 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội có chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phấn đấu xây dựng Lục Yên trở thành huyện phát triển bền vững”. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 16,8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 22 triệu đồng; sản xuất nông, lâm nghiệp có sự chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi; chú trọng đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; xây dựng và triển khai thực hiện một số mô hình đạt hiệu quả tốt và hình thành vùng sản xuất lúa, ngô, tre măng Bát Độ, cây ăn quả có múi. Công nghiệp đã phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từng bước trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế của huyện. 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội   Nguồn:baoyenbai.com.vn
Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện chú trọng nâng cao, chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về  “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở có nhiều tiến bộ, đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

Đảng bộ huyện đã thảo luận, thống nhất đề ra 25 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược: phát triển kinh tế theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm phát bền vững, nhất là lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp, nông dân và nông thôn; nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; tích cực chăm lo phát triển văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội;  giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Các Đại biểu bỏ phiếu bầu cử ban chấp hành mới   Nguồn: baoyenbai.com.vn

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại mà Đảng bộ huyện cần khắc phục trong thời gian tới như: tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; tỷ trọng ngành nông nghiệp còn cao; sản xuất công nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; thu nhập của người lao động còn thấp; công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững, vẫn còn nguy cơ tái nghèo. Mặt khác, nguồn nhân lực có dồi dào nhưng tay nghề thấp; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu 37 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet