Yêu cầu bố trí đủ nhân sự cho các Toà án, Viện kiểm sát huyện, thị xã

Trường Giang

Thẩm tra đề xuất thành lập TAND và VKSND tại các đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã mới được thành lập mới, Uỷ ban Tư pháp yêu cầu phải chuẩn bị đủ cơ sở vật chất và nhân sự cho các cơ quan này.

Chiều 24/7 tại phiên họp thứ 39 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập Toà án nhân dân (TAND), Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tại các đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã mới được thành lập mới, chia tách.

Theo tờ trình của Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân, TANDTC đề xuất thành lập mới 5 TAND cấp huyện và 7 TAND thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên cơ sở TAND các huyện, thị xã hiện nay.

Cụ thể, thành lập mới TAND huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; TAND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; TAND huyện Phú Riêng, tỉnh Bình Phước; TAND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậ Giang và TAND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Phiên họp thứ 39 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thành lập Toà án, Viện kiểm sát ở một số huyện, thị xã mới thành lập, chia tách

Đồng thời, thành lập TAND thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở TAND huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Thành lập TAND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở TAND huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; TAND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kajn trên cơ sở TAND thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; TAND thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở TAND thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; TAND thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Biên chế của các TAND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố do Chánh án TANDTC phân bổ trên cơ sở tổng biên chế của TAND cấp huyện đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết 473a về tổng biên chế và số lượng thẩm phán của TAND, Toà án quân sự các cấp.

Cùng với đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Nguyễn Hoà Bình cũng đọc tờ trình việc thành lập VKSND tại 10 đơn vị hành chính cấp huyện vừa được chia tách, thành lập mới. Cụ thể, thành lập VKSND tại thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh; huyện Ia H’Drai tỉnh KonTum; thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh; thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang; huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước; VKS thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên; thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh; thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn; thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình.

Thẩm tra tờ trình của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, về cơ bản TANDTC đã có phương án bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các TAND huyện, thị xã căn cứ vào tình toán, dự báo số lượng các vụ án và các việc khác thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án.

Tuy nhiên, có 1 số đơn vị khi thành lập hoặc sau khi chuyển trụ sở, trang thiết bị, phương tiện cho đơn vị thành lập mới thì các đơn vị này có khó khăn về trụ sở làm việc, cần phải đi thuê hoặc sử dụng tạm trụ sở do UBND huyện, thị xã bố trí hoặc đang chờ cấp đất và xin kinh phí xây dựng trụ sở. Do đó, Uỷ ban Tư pháp đề nghị TANDTC quan tâm tới những đơn vị này, phối hợp với các địa phương để bố trí mặt bằng xây dựng trụ sở, sớm triển khai đầu tư, mua sắm trang thiết bị để các toà án có đủ điều kiện hoạt động.

Còn trong tờ trình của Viện trưởng VKSNDTC chưa báo cáo về các nội dung như điều kiện về trụ sở, cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. Vì vậy, Ủy ban Tư pháp đề nghị VKSNDTC báo cáo UBTVQH về khối lượng công việc, phương án sắp xếp, phân bổ biên chế, đầu tư cơ sở vật chất, bố trí trụ sở làm việc của các VKSND cấp huyện nêu trên, nhất là đối với những VKSND tại các đơn vị thành lập mới do điều chỉnh địa giới hành chính.

Góp ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tán thành đề xuất thành lập TAND, VKSND cấp huyện, thị xã.... Song, bà Ngân lưu ý, việc đầu tư cơ sở vật chất, phân bổ biên chế phải căn cứ vào thực tế. Nơi nào mới thành lập thì ưu tiên bố trí, sắp xếp nhân sự và cơ sở vật chất trước để đảm bảo các cơ quan hành pháp nhanh chóng đi vào hoạt động.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet