100% người nghèo, DTTS tại các xã khó khăn tỉnh Bắc Kạn được hỗ trợ BHYT

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kạn đạt 98%, trong đó 100% người nghèo, dân tộc thiểu số tại các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn do ngân sách nhà nước đảm bảo 100%.

100% người nghèo, dân tộc thiểu số tại các xã khó khăn tỉnh Bắc Kạn được hỗ trợ bảo hiểm y tế. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho thấy, đối với chính sách hỗ trợ về y tế, năm 2016 -2017 hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 635.331 lượt người nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội với hơn 400 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh đạt 98%, trong đó 100% người nghèo, dân tộc thiểu số tại các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn do ngân sách nhà nước đảm bảo 100%.

Tổng số lần khám, chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa giai đoạn 2016 – 2018 là hơn 738.000, chiếm 42,6% tổng số lần khám chữa bệnh chung của cả tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 96/122 xã, phường đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Đối với chính sách tín dụng ưu đãi, doanh số cho vay 3 năm (2016 – 2018) là 1.767.778 triệu đồng/56.557 lượt hộ vay vốn. Trong đó, trên 20.000 lượt hộ nghèo, doanh số cho vay 613.686 triệu đồng; 5.399 lượt hộ cận nghèo, doanh số cho vay 219.462 triệu đồng; 811 hộ mới thoát nghèo, doanh số cho vay 36.031 triệu đồng….. Tổng dư nợ đến ngày 30/6/2018 là hơn 1.818.804 triệu đồng, trong đó dư nợ hộ nghèo là 637.255 triệu đồng/16.798 hộ nghèo; hộ cần nghèo 273.422 triệu đồng/7.171 hộ; hộ mới thoát nghèo là 37.848 triệu đồng/908 hộ…

Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, năm 2016 – 2017 đã hỗ trợ cho trên 80.000 lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với số tiền 17.740 triệu đồng. Năm 2018 đã bố trí 12.796 triệu đồng, đang thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Chính sách hỗ trợ nhà ở, từ năm 2016 – 2018 đã hỗ trợ cho 828 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở theo Quyết định của Thủ tướng với số tiền 20.675 triệu đồng….

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều