11 thành viên ngừng tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngày 30/12/2011, NHNN đã có văn bản số 9979/NHNN-CNTH thông báo một số thành viên ngừng tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng.

11 thành viên ngừng tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngày 30/12/2011, NHNN đã có văn bản số 9979/NHNN-CNTH thông báo một số thành viên ngừng tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng.

Theo văn bản này, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Đệ Nhất thay mặt các Ngân hàng hợp nhất (Đệ Nhất, Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa), Ban điều hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng chấp thuận cho các đơn vị thành viên ngừng tham gia Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 1/1/2012.

11 thành viên ngừng tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng
Một chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đệ Nhất trước đây

Cụ thể, có 11 thành viên thuộc 3 ngân hàng (cũ) tham gia hợp nhất sẽ ngừng tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hải Phòng, mã ngân hàng 31334001, điểm kết nối thanh toán điện tử liên ngân hàng: NHNN - Chi nhánh thành phố Hải Phòng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Đà Nẵng, mã ngân hàng 48334001, điểm kết nối thanh toán điện tử liên ngân hàng: NHNN - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Cần Thơ, mã ngân hàng 92334001, điểm kết nối thanh toán điện tử liên ngân hàng: NHNN - Chi nhánh thành phố Cần Thơ.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa - Chi nhánh Hà Nội, mã ngân hàng 01326001, điểm kết nối thanh toán điện tử liên ngân hàng: NHNN - Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa - Chi nhánh Hải Phòng, mã ngân hàng 31326001, điểm kết nối thanh toán điện tử liên ngân hàng: NHNN - Chi nhánh thành phố Hải Phòng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa - Chi nhánh Đà Nẵng, mã ngân hàng 4832001, điểm kết nối thanh toán điện tử liên ngân hàng: NHNN - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa, mã ngân hàng 79326001, điểm kết nối thanh toán điện tử liên ngân hàng: NHNN - Chi nhánh TP.HCM.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa - Chi nhánh Cần Thơ, mã ngân hàng 92326001, điểm kết nối thanh toán điện tử liên ngân hàng: NHNN - Chi nhánh thành phố Cần Thơ.

Ngân hàng TMCP Đệ Nhất - Chi nhánh Hà Nội, mã ngân hàng 01329001, điểm kết nối thanh toán điện tử liên ngân hàng: NHNN - Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Ngân hàng TMCP Đệ Nhất, mã ngân hàng 79329001, điểm kết nối thanh toán điện tử liên ngân hàng: NHNN - Chi nhánh TP.HCM.

Ngân hàng TMCP Đệ Nhất - Chi nhánh Long An, mã ngân hàng 80329001, điểm kết nối thanh toán điện tử liên ngân hàng: NHNN - Chi nhánh tỉnh Long An.

Ngọc Khôi

loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều