12 Ủy viên BCĐ Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa gồm những ai?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa phê duyệt danh sách Ủy viên Ban chỉ đạo Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa".

Cụ thể, ngoài Trưởng Ban chỉ đạo Đề án là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, danh sách Ủy viên Ban chỉ đạo Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa" gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nghiêm Vũ Khải; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phan Ngọc Minh; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hữu Đức.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Hệ tri thức Việt số hóa ngày 01/01/2018.

Ban chỉ đạo Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa" có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa".

Ban chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc hoạt động triển khai thực hiện Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa" trên phạm vi toàn quốc, các ngành, các lĩnh vực, theo khu vực và vùng miền.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề ra chủ trương, giải pháp huy động các nguồn lực, tập hợp lực lượng, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa; chỉ đạo việc tổ chức các cuộc thi, các đợt phát động, các hoạt động vinh danh cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Từng bước đẩy mạnh các hoạt động này thành phong trào toàn dân.

Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vài trò của Hệ tri thức Việt số hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển các ngành, lĩnh vực trong bối cảnh cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

TIN LIÊN QUAN

Hiền Anh

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều