13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức thành công đại hội

Đến ngày 12/8/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội 13/13 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc.

Các đại hội cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Yên Bái diễn ra từ 2 - 3 ngày, bảo đảm đủ 4 nội dung và chương trình đề ra; số lượng đại biểu tham dự đại hội đầy đủ. Trung bình mỗi đại hội đảng bộ cấp huyện có từ 35 - 40 bản tham luận.

Quán triệt yêu cầu của Tỉnh ủy với các tổ chức Đảng trước khi tổ chức đại hội, việc xây dựng được bản văn kiện chất lượng, tiến hành thảo luận, lấy ý kiến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, các văn kiện đại hội Đảng mỗi cấp đã thực sự tập trung được trí tuệ, sự nhất trí và đồng thuận cao. Ngoài đánh giá được những kết quả còn phải chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm... Các ý kiến phát biểu tham luận tại đại hội cơ bản chất lượng, thể hiện sự quan tâm, trí tuệ của đảng viên đối với sự kiện chính trị trọng đại của Đảng.

Việc tổ chức bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả bầu cử cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy khóa mới, bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đều bảo đảm theo đúng phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt với tỷ lệ số phiếu khá cao. Kết quả, tổng số cấp ủy viên đã được bầu là 430 đồng chí; trình độ đào tạo: Tiến sỹ là 1 đồng chí; thạc sỹ là 38 đồng chí chiếm 8,8%; đại học 367 đồng chí chiếm 85,3%; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp là 336 đồng chí, chiếm 78,1%; trung cấp là 83 đồng chí chiếm 19,3%; sơ cấp 11 đồng chí, chiếm 2,6%; cấp ủy viên là nữ có 82 đồng chí, chiếm 19,1%; là người dân tộc thiểu số có 128 đồng chí, chiếm 29,8%. Các đại hội đã bầu 268 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII bảo đảm đúng cơ cấu được duyệt.

13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức thành công đại hội - ảnh 1
Các đại biểu khối các cơ quan Tỉnh Yên Bái bỏ phiếu bầu cử tại đại hội.  Nguồn: baoyenbai.com

Công tác nhân sự cấp ủy bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, chất lượng, phát huy dân chủ. Cấp ủy cấp trên trực tiếp nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị; kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm; kết luận kịp thời đối với nhân sự có vấn đề về lịch sử chính trị, tạo khí thế, thống nhất, đoàn kết khi bước vào đại hội. Nhiều địa phương đã thành lập các đoàn để kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức đại hội.... qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được đẩy mạnh, xây dựng các cụm pa - nô, áp - phích, cờ, khẩu hiệu chào mừng đại hội; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trước, trong và sau đại hội. Từ nhiều tháng nay, các địa phương, các ngành, đặc biệt là trong lực lượng vũ trang trong tỉnh Yên Bái đã dấy lên các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII: các tiểu ban của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII bám sát chương trình, kế hoạch chi tiết đã đề ra, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội, tập trung hoàn tất các bước theo quy trình, quy định về công tác nhân sự cấp ủy tỉnh khóa XVIII sau khi được Trung ương cho ý kiến và phê duyệt; hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội sau khi xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản có liên quan đến Đại hội; chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh, gắn với hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, xây dựng công trình, phần việc cụ thể lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh.

TIN LIÊN QUAN
PV
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều