2 tháng đầu năm, không có doanh nghiệp nào thoái vốn

Bộ Tài chính cho biết, trong 2 tháng đầu năm, chưa có doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Trong 2 tháng đầu năm, chưa có doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, Bộ Tài chính cho biết, theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 cổ phần hóa 18 doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm, chưa có doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Về thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Bộ Tài chính cũng cho biết, theo quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 thực hiện thoái vốn tại 62 doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm cũng chưa có doanh nghiệp thực hiện thoái vốn.

Bộ Tài chính cho hay, tháng 3 sẽ tiếp tục hoàn thiện một số cơ chế, chính sách quan trọng như rà soát tổng kết và đề xuất việc sửa đổi bổ sung Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Rà soát Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp.

Cùng với đó, Bộ sẽ trình quyết định thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Xây dựng, trình Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ). Hoàn thiện Nghị định về chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam trình Chính phủ….

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều