25.000 công an chính quy được luân chuyển về các xã, thị trấn

Bộ Công an cũng giảm 500 đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh... Cùng đó, ngành sẽ sáp nhập 20 Sở Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh, thành phố; 25.000 công an chính quy được luân chuyển về cơ sở

Theo Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an vừa được triển khai, 6 Tổng cục của Bộ Công an sẽ không còn.

Theo Dân trí

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet