3 mục tiêu đối thoại về chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam

Ngày 16/5, Bộ Y tế đã phối hợp với Diễn đàn Kinh tế thế giới, Trường đại học Y Harvard và Tập đoàn Novartis tổ chức Đối thoại về hợp tác trong chăm sóc sức khỏe ban đầu hướng tới toàn dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở.

PGS TS Nguyễn Trường Sơn chia sẻ về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

Theo PGS TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam cam kết đạt được bao phủ cham sóc sức khỏe toàn dân vào năm 2030.

PGS Sơn cho rằng chăm sóc sức khỏe ban đầu đang là một trong những chiến lược của Y tế Việt Nam. Việt Nam tự hào đã đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) và bây giờ, Việt Nam đang tiến tới để đạt các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG). Việt Nam nhất trí thành lập Nhóm công tác về Đổi mới Chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam. Những ưu tiên của Việt Nam về sức khỏe trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 bao gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu, dịch bệnh mới nổi, bệnh không lây nhiễm (NCD),…

Tại Việt Nam, vai trò của chăm sóc sức khỏe ban đầu đã và đang được khẳng định và đã nhận được chỉ đạo về chiến lược và cam kết chính trị. Chăm sóc sức khỏe ban đầu có thể coi là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của ngành y tế. Nghị quyết 20- NQ/TW đã đề ra mục tiêu thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Đề án 2384 về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, và dự án thí điểm xây dựng 26 trạm y tế xã phường trên 8 tỉnh thành phố đã mang lại một số kết quả, tuy nhiên thách thức vẫn còn nhiều.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ với các mục tiêu:

Thứ nhất chia sẻ thách thức và cơ hội về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu và chuyển tuyến trong hệ thống y tế cơ sở, với trọng tâm là các sáng kiến, dự án và đầu tư do Bộ Y tế chỉ đạo.

Thứ hai: Đạt được sự đồng thuận từ Bộ Y tế, các đối tác phát triển, lĩnh vực tư nhân, các doanh nghiệp về một tầm nhìn chung trong đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam.

Thứ ba: Thúc đẩy thảo luận giữa chính phủ, các viện hàn lâm, các đối tác phát triển, lĩnh vực tư nhân, các doanh nghiệp về cách thức cùng đóng góp đầu tư tốt nhất nhằm thực hiện tầm nhìn chung về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam.TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Anh Tuấn
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều