43 thôn, bản ở Thừa Thiên Huế được hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của Chính phủ

43 thôn, bản ở huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) vừa được hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020.

Xã Hồng Vân (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Đề án sẽ thực hiện hỗ trợ cho khoảng 3.513 thôn, bản, ấp của 363 xã khó khăn đạt dưới 10 tiêu chí khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của 36 tỉnh (trong đó, có 564 thôn, bản, ấp thuộc 52 xã dưới 5 tiêu chí).

Theo đó, Quyết định số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ , tỉnh Thừa Thiên Huế có 43 thôn, bản thuộc 8 xã đặc biệt khó khăn của huyện A Lưới như xã Hồng Thái, xã Hồng Trung, xã Hồng Thủy, xã A Roàng, xã Đông Sơn, xã A Đớt, xã Hương Nguyên và xã Hồng Vân.

Mục tiêu chung của đề án là nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí và trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các thôn của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Cụ thể, tại các xã thuộc phạm vi đề án, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm ít nhất 5% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020). Đến năm 2020, thu nhập của người dân tại các xã thuộc phạm vi đề án tăng ít nhất từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015.

Các thôn đạt được các mục tiêu như có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng, mô hình mỗi làng một sản phẩm. Cơ bản hoàn thành một số công trình hạ tầng thiết yếu cấp thôn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân (điện, nước sinh hoạt và hạ tầng phục vụ sản xuất). Phấn đấu 50% thôn trong phạm vi đề án được công nhận hoàn thành tiêu chí nông thôn mới cấp thôn do Ủy ban nhận dân tỉnh ban hành.

Khung tiêu chí nông thôn mới cấp thôn thuộc phạm vi đề án bao gồm nhóm tiêu chí về tổ chức cộng đồng và nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt động phát triển thôn.

Nhóm tiêu chí về tổ chức cộng đồng, có Ban phát triển thôn hoạt động theo quy chế do cộng đồng bầu và được Ủy ban nhân dân xã công nhận. Có quy ước, hương ước thôn, được đại đa số (khoảng 95%) người dân thông qua và cam kết thực hiện. Có kế hoạch thực hiện từng tiêu chí hàng năm và cả giai đoạn, được Ủy ban nhân dân xã xác nhận, được lập theo phương pháp có sự tham gia của cộng đồng và bản kế hoạch đánh giá đầy đủ hiện trạng thôn, các nguồn nội lực của thôn, kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 và lộ trình từng năm, dự toán kinh phí thực hiện trong đó có sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

Nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt động phát triển thôn, có mô hình sản xuất, kinh doanh tập trung, hiệu quả, gắn với liên kết vùng nguyên liệu của thôn theo định hướng của chương trình mỗi xã một sản phẩm hoặc mô hình phát triển du lịch cộng đồng. Kinh tế hộ có thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015 và tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề có việc làm đạt so với tiêu chí nông thôn mới cấp xã (tùy điều kiện thực tế tại các xã thuộc phạm vi đề án, các tỉnh xây dựng định mức phù hợp với khả năng phấn đấu thực hiện về các chỉ tiêu). Cải tạo cảnh quan sạch xanh đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường các nơi công cộng.

Ngoài ra, văn hóa, an ninh trật tự có các tiêu chí đánh giá mức độ và hiệu quả của các hoạt động gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thông của cộng đồng, giữ vững an ninh, trật tự, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Một số cơ sở hạ tầng thiết yếu (giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, công trình thu gom rác thải, có công trình cấp nước sạch ...) đạt chuẩn theo quy định.

TIN LIÊN QUAN

Hà Oai

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều