5 năm (2014-2018), kết nạp đảng viên mới được 812 người dân tộc Mông

Ngày 22/8, UBDT phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu, vùng Tây Bắc giai đoạn 2014 – 2018"

Ủy ban Dân tộc cho biết, sau khi Quyết định 718/QĐ-TTg được ban hành, các tỉnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, triển khai đồng bộ các nội dung trong Quyết định. Và việc tăng cường đội ngũ cán bộ cơ sở là người DTTS trên những địa bàn trọng điểm là hết sức cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Riêng tỉnh Thanh Hóa và Điện Biên, bằng nguồn kinh phí của địa phương, căn cứ các tiêu chí theo Quyết định 718/QĐ-TTg và điều kiện thực tiễn ở cơ sở đã chủ động mở rộng thêm địa bàn, đối tượng thuộc thành phần các dân tộc khác.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, các địa phương trong phạm vi thực hiện Quyết định đã lựa chọn và ký hợp đồng với 205/258 nhân viên người dân tộc Mông làm việc tại xã trọng yếu. Việc triển khai Quyết định 718/QĐ-TTg đã mang lại hiệu quả tích cực, đạt được mục tiêu đề ra, công tác nắm bắt tình hình trong đồng bào dân tộc Mông được thuận lợi hơn, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt các giải pháp, công tác phát triển đảng và củng cố các chi bộ ở thôn, bản đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng.

Ở các xã thuộc phạm vi Quyết định 718/QĐ-TTg đã kết nạp được 2.313 đảng viên, trong đó đảng viên người dân tộc Mông là 812 người, thành lập 300 chi bộ thôn, bản, xóa được 86 thôn, bản trắng đảng viên, cử gần 500 lượt cán bộ, công chức người dân tộc Mông đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được trú trọng, từng bước khắc phục tình trạng lệch về cơ cấu, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp giữa các thế hệ. Trên 60 % các xã có 30 % dân số là người dân tộc Mông trở lên được bố trí ít nhất 1 cán bộ là người dân tộc Mông giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Hiện đã có 7/9 tỉnh không còn tình trạng thôn, bản trắng chi bộ. Riêng tỉnh Điện Biên còn 33 thôn, bản chưa có chi bộ, 6 thôn bản chưa có đảng viên và tỉnh Sơn La còn 1 thôn, bản chưa có chi bộ.

Kết quả triển khai Quyết định 718/QĐ-TTg cho thấy, đây là một chủ trương, giải pháp thiết thực, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Quá trình triển khai luôn được sự quan tâm của các bộ, ngành trung ương; cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thực hiện chủ trương này với tinh thần tích cực, thống nhất, đồng thuận, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng không chỉ góp phần tạo nguồn cán bộ dân tộc cho cơ sở, mà còn là yếu tố hết sức quan trọng trong công tác nắm bắt tình hình nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 17 xã có tỷ lệ người dân tộc Mông chiếm 30% dân số chưa bố trí được cán bộ chủ chốt là người Mông do không có nguồn cán bộ; tại một số địa phương, đồng bào người Mông có trình độ từ trung học phổ thông trở lên rất ít.

H.Yến
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều