6 tháng đầu năm, Ngân sách chi 59.300 tỷ đồng trả nợ

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 649.200 tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017…

Sáng 18/7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018.

Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 649.200 tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 theo các kịch bản tăng trưởng kinh tế nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018, phấn đấu thu vượt 3% so với dự toán Quốc hội quyết định, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi và tổng mức vay của ngân sách nhà nước trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Báo cáo về công tác ngành tài chính 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách ước đạt 651.700 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thu nội địa lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 523.000 tỷ đồng, tăng 15,5%; thu từ dầu thô ước đạt 29.600 tỷ đồng, tăng 25,3% và thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 146.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan thuế đã thực hiện trên 22.600 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý thu ngân sách nhà nước 4.700 tỷ đồng, số đã nộp vào ngân sách gần 2.000 tỷ đồng; thu hồi được 14.880 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Ước tính 6 tháng có 45/63 địa phương có số thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 50%, trong đó có 36 địa phương đạt trên 53%, 53/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ và 10 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ năm ngoái. Loại trừ thu từ đất, xổ số kiến thiết, cổ tức, lợi nhuận sau thuế thì có 31 địa phương đảm bảo tiến độ dự toán, 32 địa phương có tiến độ thấp hơn so với dự toán, trong đó có 13 địa phương thu 6 tháng đạt dưới 45% dự toán năm.

Về chi ngân sách, đại diện Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 649.200 tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 130.000 tỷ đồng, tăng 42%; chi trả nợ lãi đạt 59.300 tỷ đồng, bằng 52,7% dự toán, tăng 6%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ trả nợ đến hạn theo cam kết; chi thường xuyên đạt 455.800 tỷ đồng, tăng 5% theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Cũng theo Bộ Tài chính, riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm cả nguồn trái phiếu Chính phủ, tuy tiến độ giải ngân cao hơn cùng kỳ năm 2017 song vẫn chậm so với yêu cầu dự toán (có 35 bộ, ngành trung ương và 6 địa phương giải ngân đạt dưới 25% dự toán). Vì thế, Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư.

"Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện của đơn vị. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, thực hiện chi, mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao kỷ luật tài chính và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước", lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Về cân đối ngân sách nhà nước, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương 6 tháng đầu năm được đảm bảo, đã thực hiện phát hành 89.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

Theo thống kế của Tổng cục Thuế, tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến thời điểm 30/6/2018 là 80.134 tỷ đồng, tăng 6.990 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017.

Tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến thời điểm 30/6/2018 là 80.134 tỷ đồng....

Trong đó, tiền thuế nợ (có khả năng thu) đến 90 ngày và trên 90 ngày là 46.143 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2017; tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh (không có khả năng thu hồi) là 33.992 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm ngoái.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Lê
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều