7 giải pháp đảm bảo phát triển bền vững của Việt Nam

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2019 diễn ra cuối tháng 6, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nêu 7 giải pháp cho phát triển bền vững.

Trong bối nhiều nền kinh tế đang gặp khó khăn và suy giảm tăng trưởng, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng tích cực, là một trong những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và thế gới.

Trong 5 tháng đầu năm 2019 tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả tích cực: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp nhất 3 năm trở lại đây; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định; thu chi thanh toán đảm bảo; cả nước có 54.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, cao nhất trong 5 năm qua; có 19.600 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện, 85,1% doanh nghiệp đánh giá xu hướng tốt, có nhiều chỉ số tăng trưởng tốt và nhiều chỉ số tăng mạnh, trong đó có chỉ số đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc xếp hạng 45/126, chỉ số phát triển bền vững tăng 11 bậc...

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đứng trước khó khăn thách thức phải đối mặt và giải quyết. Xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu nội tại năng suất chất lượng hiệu quả dẫn đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp, sản xuất hàng hóa còn thấp. Trình độ quản trị hiệu quả kinh doanh, năng lực kinh doanh, ứng dụng công nghệ cũng như sự liên kết chuỗi giá trị hạn chế.

Bên cạnh đó,  pháp luật về đầu tư kinh doanh vẫn còn bất cập, thủ tục hành chính, tỷ lệ doanh nghiệp và dân số còn thấp. So sánh với một số nước, cứ 400 người Việt Nam mới có 1 doanh nghiệp.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng phát triển bền vững trước hết là giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển. Giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, thực hiện các mục tiêu vì con người.

Cùng với đó, phải đảm bảo nâng cao chất lượng tăng trưởng đảm bảo kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các chính sách tiền tệ. Phát triển bền vững với công nghiệp, đảm bảo công nghiệp với cơ cấu ngành nghề, xử lý công nghiệp, đảm bảo nguyên tắc thân thiện với môi trường, ưu tiên phát triển các ngành công nghệ, các sản phẩm thân thiện với môi trường, thực hiện sản xuất nhanh bền vững, hạn chế gia tăng ô nhiễm…

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng WB và IFC đồng tổ chức.

Phó Thủ tướng cho biết, để thực hiện các mục tiêu trên Chính phủ Việt Nam sẽ triển khai một số giải pháp đồng bộ: 

Trước hết là giữ vững môi trường vĩ mô ổn định, đây là nhân tố quyết định để huy động nhân lực cho đầu tư phát triển và cũng là nhân tố quyết định cho sự phát triển bền vững;

Thứ hai là tập trung tái cấu trúc mô hình kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng ổn định. Trong đó, tập trung vào tái cơ cấu, đặc biệt là đầu tư công; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng; tái cơ cấu các ngành nghề lĩnh vực; tập trung phát triển các ngành công nghiệp cốt lõi gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ để nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Lấy thị trường thế giới và thị trường khu vực làm mục tiêu để phát triển các sản phẩm công nghiệp Việt Nam;

Tái cấu trúc ngành năng lượng, thay vì phát triển những ngành năng lượng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Việt Nam đang mạnh mẽ phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, khí thiên nhiên… đảm bảo sự phát triển bền vững;

Cùng với đó, là tái cấu trúc các ngành các sản phẩm kinh tế gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát triển các đô thị thông minh, xanh thân thiện môi trường.

Vấn đề thứ 3 là ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ, hạ tầng giao thông, hạ tầng y tế, giáo dục, hạ tầng đô thị nhằm nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Vấn đề thứ 4 là chú trọng đến giáo dục đào tạo. Coi giáo dục đào tạo và phát triển công nghệ là quốc sách để Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và coi đây là nhân tố quyết định cho sự phát triển và tăng trưởng bền vững, đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0.

Vấn đề thứ 5 là tập trung vào các thể chế để tạo nguồn lực cho đầu tư cả trong nước và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Đồng thời tập trung cải cách thủ tục hành chính,để giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất  của doanh nghiệp.

Vấn đề thứ 6 là tập trung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp là trung tâm. Khuyến khích thành lập các viên nghiên cứu tư nhân nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, không sử dụng công cụ hành chính can thiệp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Vấn đề thứ 7 Việt Nam tiếp tục tích cực hội nhập quốc tế. Đặc biết là Việt Nam tham gia tích cực vào các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới song phương đa phương. Đây là môi trường để thúc Việt Nam đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Nguyễn Tuân
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều