7 giải pháp phòng chống tác hại thuốc lá của Tỉnh đoàn Tuyên Quang

Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân không dùng thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư và các cuộc vui gia đình, bạn bè… là một trong số các giải pháp được Tỉnh đoàn Tuyên Quang áp dụng.

Với vai trò là những chủ nhân tương lai của đất nước, việc đoàn viên thanh niên cùng đồng hành, cùng chung tay trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc nâng cao sức khỏe, chất lượng nguồn nhân lực tương lai của đất nước.  Nhận thức được điều đó và với vai trò của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh đã từng bước thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

Đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành tuyên truyền về tác hại thuốc lá. (Ảnh do Tỉnh đoàn Tuyên Quang cung cấp)

Để tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang Ma Phúc Dự cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang tập trung chỉ đạo các huyện, thành Đoàn, các cơ sở Đoàn thực hiện tốt 7 giải pháp chính.

Theo đó, giải pháp thứ nhất, tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân về các văn bản quy phạm về luật phòng, chống tác hại của thuốc lá như: Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tuyên truyền trên loa phát thanh, thông qua Bản tin Thanh niên, wesbsite: tinhdoantuyenquang.vn...

Thứ hai, đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với thanh thiếu niên như: Biên soạn, chuyển tải tài liệu, tờ rơi, tranh áp phích có nội dung về tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức ngoại khóa, các buổi trao đổi, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có thuốc lá. Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân không dùng thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư và các cuộc vui gia đình, bạn bè.

Thứ ba, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá” (31/5); “Tuần lễ quốc gia không thuốc lá” (25/5-31/5) hàng năm, vận động đoàn viên,  thanh thiếu niên cán bộ công chức, viên chức trẻ thực hiện xây dựng trường học, cơ quan không thuốc lá.

Thứ tư, tích cực vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia tích cực vào cuộc vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên xây dựng gia đình văn hóa, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thứ năm, treo biển báo “Cấm hút thuốc lá” tại các khu vực cấm theo quy định; treo pano, băng rôn, khẩu hiệu tại cổng ra vào của cơ quan, đơn vị, nơi công cộng. Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên, cán bộ công chức, viên chức ký cam kết không hút thuốc lá ở những nơi cấm hút thuốc và thực hiện bỏ hút thuốc.

Thứ sáu, đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn đánh giá xếp loại đoàn viên và tổ chức Đoàn.

100% cán bộ cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn, các huyện, thành Đoàn, đoàn trực thuộc đi đầu thực hiện việc không hút thuốc lá. Mỗi cán bộ Đoàn là người gương mẫu thực hiện, đồng thời vận động đoàn viên, thanh thiếu niên, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện các quy định của luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật.

Thứ bảy, tích cực tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội tạo điều kiện cho thanh thiếu niên có sân chơi bổ ích tránh xa những thói quen hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe. Phối hợp với các sở, ban, ngành trang bị kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá và nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn khi tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, địa phương thông qua các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo…

TIN LIÊN QUAN

Minh Thư

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều