8 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, xét xử các vụ án tham nhũng

PV

8 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng được dư luận quan tâm làm việc với 20 địa phương trong trong tháng 7 và tháng 8/2017.

Việc thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát như nêu trên là hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhằm thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban.

Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam. Ảnh: CAND

8 Đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát tại 20 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Nông, Kon Tum, Vĩnh Long, Ninh Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Trọng tâm làm việc của các đoàn là kiểm tra, giám sát quá trình xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế; chỉ ra những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian tới.

Đồng thời, việc kiểm tra, giám sát nêu trên cũng nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; góp phần nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nôi dung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng ở một số địa phương; Công tác thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; Công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của ban nội chính tỉnh ủy.

Các đoàn công tác cũng sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nội dung về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến “lợi ích nhóm”, tiêu cực, tham nhũng.

Cụ thể, đoàn công tác số 1 do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, làm trưởng đoàn sẽ làm việc với các tỉnh Điện Biên, Lai Châu.

Đoàn công tác số 2 làm việc với các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác số 3 do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, làm trưởng đoàn sẽ làm việc với các tỉnh Lào Cai, Yên Bái.

Đoàn công tác số 4 do ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn sẽ làm việc với các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn.

Đoàn công tác số 5 do ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

Đoàn công tác số 6 do ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao, làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra tại các tỉnh Ninh Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Đoàn công tác số 7 do ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Vĩnh Long.

Đoàn công tác số 8 do bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.

Theo yêu cầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trước ngày 30/10, Ban Nội chính Trung ương sẽ chủ trì tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet