ACB: Nợ xấu nhóm 5 tăng 60% lên 1.264 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã công bố kết quả lợi nhuận 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 4.776 tỷ đồng, tăng mạnh 138,34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cho vay khách hàng tăng 11,8% so với đầu năm đạt 220,93 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, cho vay khách hàng quý 3 giảm nhẹ 0,42% so với quý liền trước do NHNN kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với toàn ngành ngân hàng nói chung và đối với ACB nói riêng. Với ACB, hạn mức tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng trong năm nay là 14%.

Tiền gửi khách hàng tăng 10,9% so với đầu năm đạt 267,97 nghìn tỷ đồng. Chi phí huy động bình quân giảm 0,17% so với cùng kỳ xuống còn 4,78% do chi phí huy động từ tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 0,05% xuống còn 4,75%.

Chi phí vay liên ngân hàng cũng giảm 0,74% xuống còn 3,06%. Chi phí huy động từ giấy tờ có giá giảm mạnh 3,11% xuống còn 7,56%.

Cơ cấu nguồn vốn chịu lãi của ACB gồm khoảng 93% là từ tiền gửi khách hàng và 7% còn lại là huy động liên ngân hàng và giấy tờ có giá.

Trong khi đó, chi phí hoạt động gần như giữ nguyên so với cùng kỳ là 4.432 tỷ đồng nhưng tăng 20,6% so với cùng kỳ nếu không tính ảnh hưởng từ chi phí trích lập nợ xấu.  

Trong năm 2017, ACB hạch toán 948 tỷ đồng chi phí trích lập dự phòng nợ xấu vào chi phí hoạt động, bằng 15,3% tổng chi phí hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2018, ACB hoàn nhập 176 tỷ đồng dự phòng nợ xấu trích lập từ các năm trước trong chi phí hoạt động, bằng 4% tổng chi phí hoạt động.  

Nếu không tính tác động từ chi phí dự phòng nợ xấu, chi phí hoạt động từ hoạt động kinh doanh cốt lõi trên thực tế tăng mạnh 20,6% so với cùng kỳ, từ 3.822 tỷ đồng lên 4.608 tỷ đồng

Trong đó, chi phí liên quan đến nhân viên tăng 22,7% so với cùng kỳ lên 2.393 tỷ đồng do số lượng nhân viên tăng 8,3% so với cùng kỳ lên 10.951 người. Do đó, mức lương bình quân tháng/nhân viên tăng 15,5% so với cùng kỳ từ 22 triệu đồng lên 25 triệu đồng.

Chi phí liên quan đến tài sản tăng mạnh 27,5% so với cùng kỳ lên 937 tỷ đồng. Chi phí bảo hiểm tiền gửi khách hàng tăng 16 % so với cùng kỳ lên 223 tỷ đồng với tiền gửi khách hàng tăng 14,5% so với cùng kỳ. Chi phí khác (ngoại trừ dự phòng nợ xấu) tăng 11,7% so với cùng kỳ lên 1.045 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng giảm mạnh 55,7% so với cùng kỳ xuống còn 660 tỷ đồng chủ yếu nhờ chất lượng tài sản tốt sau 5 năm xử lý nợ xấu. Toàn bộ chi phí dự phòng được trích lập cho các khoản nợ xấu thông thường do ACB đã trích lập xong toàn bộ trái phiếu VAMC kể từ năm 2017.

Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý là 0,85%, nợ xấu hình thành mới trong 9 tháng đầu năm là 460 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 chiếm 0,16% tổng dư nợ, tăng 10,5% so với đầu năm lên 360 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 chiếm 0,1% tổng dư nợ, giảm 18,3% so với đầu năm còn 224 tỷ đồng; Nợ nhóm 5 chiếm 0,58% tổng dư nợ, tăng 60,4% so với đầu năm lên 1.264 tỷ đồng.

ACB cũng đã xóa 115 tỷ đồng nợ xấu, tương đương 0,05% tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý 3.

TIN LIÊN QUAN

Ngân Giang

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều