TÌNH HÌNH TTATGT NGÀY 17/12/2014

TÌNH HÌNH TTATGT NGÀY 17/12/2014

Theo UB ATGT QG: Toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 34 người, bị thương 34 người (trong đó có 19 vụ va chạm, làm bị thương 9 người).
TÌNH HÌNH TTATGT NGÀY 16/12/2014

TÌNH HÌNH TTATGT NGÀY 16/12/2014

Theo UB ATGT Quốc gia: Toàn quốc xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 31 người, bị thương 29 người (trong đó có 29 vụ va chạm, làm bị thương 14 người).
TÌNH HÌNH TTATGT TRONG NGÀY 11/12/2014

TÌNH HÌNH TTATGT TRONG NGÀY 11/12/2014

Theo tin từ UB ATGT Quốc gia: Toàn quốc đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 34 người (trong đó có 09 vụ va chạm, làm bị thương 09 người).
TÌNH HÌNH TTATGT TRONG NGÀY 10/12/2014

TÌNH HÌNH TTATGT TRONG NGÀY 10/12/2014

Theo tin từ UB ATGT Quốc gia: Toàn quốc đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 29 người (trong đó có 07 vụ va chạm, làm bị thương 05 người).
TÌNH HÌNH TTATGT TRONG NGÀY 09/12/2014

TÌNH HÌNH TTATGT TRONG NGÀY 09/12/2014

Theo tin từ UB ATGT Quốc gia: Toàn quốc xảy ra 68 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 26 người, bị thương 54 người (trong đó có 12 vụ va chạm, làm bị thương 09 người).

Đọc nhiều

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM