Trang 15
Việt Nam sẽ ghi dấu thành công Năm APEC 2017

Việt Nam sẽ ghi dấu thành công Năm APEC 2017

Sau gần 20 năm trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (lần đầu tiên vào năm 2006)
Xem thêm trên infonet