Bà Phan Thị Mỹ Thanh được cho thôi làm ĐBQH khóa 14

N. Huyền

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã có Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội kể từ ngày 14/5/2018.

Văn phòng Quốc hội (VPQH) vừa có thông báo về công tác nhân sự của Quốc hội.

Theo VPQH, ngày 4/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận được đơn của bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe không ổn định và đang bị kỷ luật về mặt Đảng. Đảng đoàn Quốc hội đã có văn bản báo cáo Ban Bí thư.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ban Bí thư chấp nhận đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XIV của bà Phan Thị Mỹ Thanh. Theo quy định tại Điều 38 Luật Tổ chức Quốc hội: "Đại biểu Quốc hội có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc hội quyết định. Trong thời gian Quốc hội không họp thì do UBTVQH quyết định và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất". 

Tại phiên họp thứ 24 của UBTVQH khai mạc sáng nay 14/5, căn cứ vào văn bản của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBTVQH đã có Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội kể từ ngày 14/5/2018.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet