Bắc Giang: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021

36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang sẽ được hỗ xây dựng các công trình giao thông (ngầm, đường tránh lũ, khắc phục sạt lở, trơn trượt), công trình thủy lợi (hồ, đập).

Nâng cấp đường vào thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn (huyện Lục Ngạn).

Ngày 11/7/2018  Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019 - 2021.

Theo Nghị quyết, đối tượng hỗ trợ gồm 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh được hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông (ngầm, đường tránh lũ, khắc phục sạt lở, trơn trượt), công trình thủy lợi (hồ, đập) với tổng kinh phí hỗ trợ là 54 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Định mức phân bổ 18 tỷ đồng/năm, với mức hỗ trợ 1,5 tỷ đồng/thôn, bản.

Trong đó, huyện Sơn Động có 14 thôn, bản; huyện Lục Ngạn có 10 thôn, bản; huyện Lục Nam có 07 thôn, bản; huyện Yên Thế có 05 thôn, bản.

Các thôn, bản thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết này khi xây dựng đường giao thông nông thôn được hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017 - 2021; Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND Bắc Giang sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017 - 2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019

H.Yến
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều